Proactieve zorgplanning (PZP)

De behandeld specialist kan de patiënt uitnodigen voor een ACP gesprek. De patiënt krijgt bij het maken van de afspraak een vragenlijst om thuis voor te bereiden. Deze hoeft niet mee naar het gesprek, maar dient als voorbereiding op het gesprek. Het gesprek vindt plaats op de polikliniek met een gespecialiseerd verpleegkundige, de behandelend specialist en zo mogelijk een familielid/naaste.

Verloop gesprek

Het gesprek duurt ongeveer een uur. In het gesprek wordt ingegaan op wat de patiënt belangrijk vindt in het leven en wat voor zorg daarbij past. De behandelend specialist geeft informatie over de verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan ernstig ziek worden, een ziekenhuisopname en/of een opname op de intensive care (IC). De medische voor- en nadelen worden besproken en er wordt gekeken wat dit betekent voor de patiënt.

Wilsverklaring

De behandelwensen en eventuele behandelbeperkingen worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt. Na afloop van het gesprek ontvangt de patiënt een brief met hierin het verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken. Ook de huisarts ontvangt deze brief. De brief kan als wilsverklaring worden gebruikt als de brief wordt ondertekend. Wanneer er wijzigingen in de brief nodig zijn en/of de wensen zijn veranderd, kan er contact opgenomen worden met de behandelend specialist. Gemaakte afspraken kunnen te allen tijde weer worden teruggedraaid.

Op tijd in gesprek

We vinden het belangrijk om op tijd met de patiënt in gesprek te gaan over de wensen en verwachtingen in de laatste levensfase. En niet op het moment dat er een plotselinge ziekte optreedt. In zo’n situatie is er namelijk maar weinig tijd om na te denken óf is de patiënt niet in staat om zijn of haar mening te uiten. Ook voor naasten is het belangrijk om te weten wat de behandelwensen zijn. Op het moment dat de patiënt niet meer kan beslissen, nemen de naasten samen met de specialist een beslissing.

Toestemming voor behandeling

De patiënt heeft het recht om elke behandeling te weigeren. Voor iedere behandeling die een specialist uitvoert moet hij toestemming hebben. Wordt er geen toestemming gegeven dan mag de arts niets doen, tenzij de patiënt op dat moment niet in staat is om de gevolgen te overzien. Soms is het voor de arts niet mogelijk om toestemming te vragen, bijvoorbeeld als de patiënt ernstig ziek is of in coma ligt. De arts geeft de patiënt dan de behandeling die hij nodig vindt. Dit doet hij in overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt als dat mogelijk is. Lees meer informatie over de behandelkeuzes.

Palliatief team

Als de patiënt voorafgaand of na het gesprek nog vragen heeft of meer ondersteuning wenst in de laatste levensfase, dan kan de behandelend specialist de patiënt verwijzen naar het palliatief team voor een vervolggesprek. Naast ondersteuning en begeleiding kunnen zij ook adviseren over de behandeling en/of de klachten. Ook kunnen zij een rol spelen rondom levenseindezorg of psychosociale begeleiding van de patiënt en naasten. Hierbij valt te denken aan thema's als: palliatieve zorg, terminale zorg, donorregistratie, euthanasie of palliatieve sedatie.