U bevindt zich hier:   Orgaan- en weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie

Sinds 1998 is de Wet op de Orgaandonatie van kracht. Iedere burger heeft een registratieformulier gekregen. Hierop kunt u aangeven dat u na uw dood wel of geen donor wil zijn. Deze gegevens worden opgeslagen in een landelijk register. Deze registratie wordt als een ‘testament’ gezien. Ziekenhuis Gelderse Vallei respecteert de wens van patiënten om na hun overlijden organen en weefsels voor donatie af te staan. In zo’n geval raadpleegt de arts het landelijk register en deelt de uitkomst mee aan de familie. Indien van toepassing legt de arts de vraag om donatie aan de familie voor. Voor nabestaanden is het belangrijk op de hoogte te zijn van uw keuze. Uw donorverklaring opgenomen in het register, een donorcodicil of een andere gedateerde en getekende verklaring zijn allemaal rechtsgeldig.


Wat is donatie?

Donatie is het ter beschikking stellen van een gezond orgaan of weefsel voor iemand die een orgaan of weefsel nodig heeft. Dit betekent dat een overledene, of de nabestaanden van een overledene, bereid moet zijn om organen en/of weefsels af te staan. Een dergelijk besluit en de daarop volgende donatieprocedure vergen een zorgvuldige en deskundige benadering en begeleiding van de nabestaanden door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het is dan ook van groot belang dat de organisatie van een donatieproces in het ziekenhuis goed verloopt.

We maken onderscheid tussen orgaandonatie en weefseldonatie. Het onderscheid tussen organen en weefsels is van belang. Organen zijn namelijk in de meeste gevallen levensreddend, terwijl weefsels vooral de kwaliteit van leven van de ontvangende patiënt aanzienlijk verbeteren. De omstandigheden waaronder donatie mogelijk is, zijn ook echt anders. 


Orgaandonatie

Transplantatie is het vervangen van het zieke orgaan bij een patiënt door een gezond orgaan van een donor. Orgaantransplantatie is een levensreddende operatie die de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert. Orgaandonatie kan alleen plaatsvinden binnen de afdeling intensive care. De orgaanuitname gebeurt zeer zorgvuldig en met respect voor de overledene. Op de Intensive Care is na de operatie (nogmaals) de gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene.

Organen, die in aanmerking komen voor donatie, zijn:

 • Nieren
 • Hart
 • Lever
 • Longen
 • Alvleesklier
 • Dunne darm

Twee soorten orgaandonatie

Orgaandonatie kan alleen plaatsvinden binnen de afdeling Intensive Care. Er zijn twee soorten orgaandonatie mogelijk, namelijk donatie na hersendood en donatie na hartdood.

Donatie na hersendood
Iemand is hersendood wanneer er sprake is van onherstelbaar en volledig functieverlies van de hersenen en de hersenstam, inclusief het verlengde merg. Een hersendode persoon kan niet zelfstandig ademhalen. Alle hersenfuncties zijn uitgevallen en het lichaam kan de bloeddruk en temperatuur niet meer regelen. In principe kan een hersendode donor alle organen doneren: nieren, hart, lever, longen, alvleesklier en dunne darm. 

Donatie na hartdood
Iemand die overlijdt aan een hartstilstand kan ook organen doneren, namelijk nieren, longen, lever en alvleesklier. Alleen het hart is niet meer geschikt. Die persoon moet dan een hartstilstand hebben gekregen in een ziekenhuis.

Bij beide vormen van orgaandonatie zullen de arts, de transplantatiecoördinator en de IC-verpleegkundige u informeren en begeleiden.  


Weefseldonatie

Weefsels, die in aanmerking komen voor donatie, zijn:

 • Huid
 • Botweefsel, kraakbeen en pezen
 • Oogweefsel
 • Hartkleppen
 • Bloedvaten

Wanneer kan men donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas op het moment van overlijden stelt een arts vast of iemand daadwerkelijk donor kan zijn. Factoren die bij deze beoordeling een rol spelen zijn:

 • Leeftijd
 • Medische voorgeschiedenis
 • Oorzaak van het overlijden
 • Lichaamsconditie van de overledene
 • Kwaliteit van de organen en weefsels 

Kijk voor meer informatie bij de internetsites onderaan.


orgaandonatie.nu

Landelijke donorcampagne

‘Een leven redden. Je hebt het in je.’ 60% van de Nederlanders heeft zich nog niet geregistreerd in het Donorregister.

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel vragen zijn over orgaan- en weefseldonatie. De meest genoemde vragen zijn: ben ik wel geschikt als donor? Krijgt de familie wel tijd om afscheid te nemen en hoe ziet je lichaam eruit na donatie? De campagne richt zich meer dan voorheen op deze vragen en twijfels.

Nuttig gesprek
De nieuwe campagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je.’ wil twijfels en onzekerheden wegnemen door mensen aan te sporen met elkaar te praten over orgaandonatie. Zo’n gesprek blijkt nuttig te zijn. Van degenen die al wel over orgaandonatie hebben gesproken, geeft namelijk een kwart aan dat zij zich zekerder voelen over het onderwerp. Ga voor meer informatie naar de website Orgaandonatie.nu


Meer informatie