U bevindt zich hier:   Over zgv  Samenwerking

Samenwerkingsrelaties

Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met Rijnstate in Arnhem en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wordt invulling gegeven aan een volledig pakket van kwalitatief goede zorg in de regio, in het bijzonder bij de laagvolume en hoogcomplexe chirurgie op oncologisch gebied. Dit samenwerkingsverband heeft vorm gekregen in de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.).

Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de verloskundigen in de regio Gelderse Vallei, het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert.


Overzicht samenwerkingen

UMC Utrecht
 
  • Medische opleidingen
  • Co-assistenten opleidingen
UMC Nijmegen
 
  • Medische opleidingen
  • Co-assistenten opleidingen
ROC A12 (Ede) Verpleegkundige opleidingen
CHE (Ede) Verpleegkundige opleidingen
Wageningen Universiteit & Research center Voeding
Rijnstate (Arnhem)

 
  • Medische microbiologie
  • Pathologie
Rijnstate en Slingeland
(Alliantie Regionale TopZorg, A.R.T.Z.
Regionale TopZorg, hoog complexe zorg
 
Rivierenland (Tiel)

 
  • Medische microbiologie
  • Intensive Care
Gelderse Vallei Vivre (Ede) Niet verzekerde zorg
Bergman Clinics Oogheelkundige zorg
Clean Care Support (BV) Schoonmaak
Netwerk geriatrie Ketenzorg
IKNL Kankerregistratie
Inkoopalliantie (IAZ) Gezamenlijk inkopen
Inkoopalliantie ziekenhuizen Gezamenlijk inkopen (IAZ)
Trombosedienst Trombosezorg
Huisartsen Gelderse Vallei Ketenzorg, transmuraal
Stadsapotheken / DAP Farmaceutische zorg
Radiotherapiegroep Oncologische zorg
Instellingsapotheek Gelderse Vallei Farmaceutische zorg aan de V&V sector
Eerstelijns verloskundigen Kraamzorg Samenwerkingsverband Ede e.o. Geboortezorg
 
Verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Ketenzorg
Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei Palliatieve zorg in de keten(afspraken)

 


Patiëntenorganisaties

Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen of evenementen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen, koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Meer dan 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo’n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal bijeenkomsten en mini-symposia stijgt jaarlijks.


Overheid

De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en nodigt burgemeester en wethouders van betreffende gemeenten regelmatig uit voor een werkbezoek.


Kapitaalverschaffers

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft ABN AMRO en Rabobank als huisbankieren. De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering.


Samenleving als geheel

De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult.


Echte vrienden van Bawku

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet zich in om de omstandigheden in het hospitaal in Bawku (Ghana) te verbeteren. Dit door onder andere materialen beschikbaar te stellen. Ook verpleegkundigen, specialisten en andere medewerkers zetten zich vrijwillig in om bij te dragen aan de ontwikkeling. Lees meer