U bevindt zich hier:   Over zgv  Organisatie en bestuur  Raad van bestuur

Raad van Bestuur

Aan het roer van Ziekenhuis Gelderse Vallei staat de Raad van Bestuur. Op dit moment bestaat de Raad van Bestuur uit een lid: Wander Blaauw, voorzitter Raad van Bestuur a.i. 

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.

De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap. De interne risicobeheersings- en controle procedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders.