U bevindt zich hier:   Over zgv  Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Elke professional heeft hier een actieve rol in. De kwaliteit die de patiënt ervaart wordt immers geleverd door de zorgprofessionals. Onze processen zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van zorg en veiligheid voor onze patiënten en medewerkers. Deze omvatten talloze maatregelen die de belangrijkste risico’s beheersen en beschrijven de verschillende verantwoordelijkheden.

Wij stellen normen vast, meten wat de resultaten zijn, analyseren resultaten en eventuele afwijkingen om daarna gericht verbeteringen door te voeren. Hierdoor komen we tot geïntegreerde zorg waarbij de patiënt leidend is. Daar waar dat nuttig en nodig, verwerven wij nieuwe accreditaties om ook aan stakeholders onze kwaliteit en veiligheid te tonen.


Verslaglegging en verantwoording

Zorginstellingen in Nederland moeten kunnen aantonen dat zij verantwoorde zorg leveren. Overheid en inspecties, maar ook zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, volgen Ziekenhuis Gelderse Vallei nauwgezet. Wij informeren hen op verschillende manieren over onze activiteiten.

Toezichthouder

Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder wordt thematisch overleg gehouden.

Zorgverzekeraars

Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.