U bevindt zich hier:   Over zgv  Kwaliteit en veiligheid  Kwaliteitskeurmerken

Kwaliteitskeurmerken

U moet erop kunnen rekenen dat uw ziekenhuis goede en veilige zorg biedt en aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat het ziekenhuis aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Ons ziekenhuis is gecertificeerd door verschillende instituten. Een overzicht van de kwaliteitscertificaten in ons ziekenhuis.


NIAZ accreditatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt sinds 2006 over de NIAZ-accreditatie. Dit is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Dat betekent dat ons ziekenhuis een adequate én veilige organisatie is.


Gastvrijheidszorg met sterren

In de gids ‘Gastvrijheidszorg met sterren’ heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de hoogst mogelijke score van vijf sterren toegewezen gekregen voor de gastvrijheid.

Onderzoek uitgevoerd in 2014.


Menzis Topzorg keurmerk

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een TopZorg-predikaat voor de operatieve behandeling van:

 • amandelen
 • borstkanker
 • heupartrose
 • darmkanker
 • liesbreuk
 • OSAS (Obstructieve Slaap Apneu Syndroom)
 • rughernia

Voor alle TopZorg behandelingen geldt dat de behandeling voldoet aan hoge kwaliteitseisen, u snel terecht kunt voor een behandeling en u uitstekend wordt geïnformeerd over de behandeling en de nazorg.


Smiley's Stichting Kind en Ziekenhuis

 • Kinder- en jongerenafdeling
 • Kinderpolikliniek
 • Gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde

Ons ziekenhuis heeft drie Smiley's gekregen van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Een Smiley voor de kinderafdeling, één voor de kinderdagbehandeling en één voor gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde.

Een Smiley is een kwaliteitskeurmerk. Het geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet an alle criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.


Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef

 • Gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde

De landelijke stichting Zorg voor Borstvoeding heeft in 2010 het WHO-Unicef borstvoedingscertificaat uitgereikt aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de internationaal vastgestelde criteria, de tien vuistregels voor borstvoeding.


Groen vinkje darmkankerzorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het ‘groen vinkje’ gekregen op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit betekent dat wij voldoen aan de normen voor goede zorg. Een aantal patiëntenorganisaties dat opkomt voor darmkankerpatiënten, heeft deze normen opgesteld. Dit is in nauw overleg gebeurd met de beroepsverenigingen van specialisten en verpleegkundigen.


Lintje Borstkankervereniging Nederland

 • Zorgpad mammacare

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft aan Ziekenhuis Gelderse Vallei het roze lintje uitgereikt: de erkenning en complimenten voor uitstekende zorg aan borstkankerpatiënten. Het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen van goede oncologische zorg voor deze patiënten.


Kwaliteitszegel Dermatologie

 • Zorg voor huidpatiënten

Het Kwaliteitszegel Dermatologie maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten.


Achmea Pluscertificaat Heup- en Knievervanging 2014

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het Plus-certificaat Heup- en Knievervanging ontvangen, omdat het goed scoort op patiëntervaringen, percentage wondinfecties, percentage noodzakelijke heroperaties en niet bovengemiddeld snel voor een operatie kiest, terwijl er nog andere opties voor behandeling zijn.


Vaatkeurmerk

Het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten. De criteria hebben betrekking op de specialisatie van de artsen, de onderlinge samenwerking, de reikwijdte van het behandelingsaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.


 

Spataderkeurmerk

De Hart & Vaatgroep heeft in samenspraak met de beroepsgroepen (de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) kwaliteitscriteria vastgesteld voor spataderzorg.

 


HKZ accreditatie

De afdeling dialyse is sinds 2004 gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatiewet Kwaliteit Zorginstellingen). Dit certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en overheid zijn gesteld.


ISO 9001-2000 certificaat

 • Radiologie
 • Nucleaire geneeskunde

De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde beschikken over de ISO-certificering (International Organization for Standardization) 9001-2000. Daarnaast werken zij volgens de normen van hun eigen beroepsverenigingen.


CCKL certificering

 • Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL)
 • Medisch microbiologisch laboratorium (MML)

De laboratoria van het ziekenhuis zijn gecertificeerd volgens de CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg). De laboratoria voldoen aan de nationaal en internationaal gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria.


GMP-Z

De apotheek heeft in april 2010 de certificering GMP-Z (Good Manufacturing Practice Ziekenhuizen) gehaald. Deze norm beschrijft hoe er op een goede manier geneesmiddelen geproduceerd moeten worden in de ziekenhuisapotheek.


Kwaliteitskeurmerk ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland)

 • Gelderse Vallei Vivre

 


Keurmerk veilig voedsel

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid.