U bevindt zich hier:   Patiënten & bezoekers  Uw rechten en plichten  Identificatie

Identificatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. In Ziekenhuis Gelderse Vallei vragen wij daarom om uw identiteitsbewijs om u te kunnen identificeren. Dit doen wij ook als u komt voor bloedprikken of een röntgenfoto via de huisarts.


Patiëntveiligheid en privacy

Voor de zorgverlener (zoals een medisch specialist) is het belangrijk dat hij zeker weet dat u de juiste persoon bent. Dit in verband met uw veiligheid en privacy. Uw medische gegevens zijn vastgelegd in uw patiëntendossier. Hierin staan alle zaken die de medisch specialist of een andere zorgverlener moet weten om u goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld of u allergisch bent, welke aandoening u heeft, welke onderzoeken nodig zijn en voor welke behandeling u komt. Het is dus van in uw belang dat het juiste dossier wordt gebruikt. Deze gegevens worden uitgewisseld met uw huisarts en andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Om deze redenen mag er geen twijfel zijn over uw identiteit. Om dezelfde reden moet u bij elke afspraak in het ziekenhuis uw patiëntenpas laten zien.

Daarnaast loopt u het risico dat wanneer u zich niet legitimeert, u de rekening van het ziekenhuisbezoek zelf moet betalen.


Wettelijke verplichting

De legitimatieplicht in de zorg is door de Rijksoverheid vastgelegd in de
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
. Ook minderjarigen jonger dan 14 jaar, moeten zich (laten) identificeren.


Geldige identiteitsbewijzen

U kunt zich identificeren in het ziekenhuis met een geldig:

  • Nederlands paspoort
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs
  • Vreemdelingendocument

Locaties voor identificatie en inschrijving

U kunt zich legitimeren bij:

  • Inschrijfbalie in de vleugels A, B of C
  • Spoedeisende hulp / Eerste harthulp
  • Kraam- en verlosafdeling

Kinderen

Ook kinderen moeten zich legitimeren bij een ziekenhuisbezoek. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Uw kind legitimeren kan op twee manieren:

  • Met een identiteitsbewijs van het kind zelf.
  • Met een geldig paspoort van een ouder waar het kind is bijgeschreven. Deze ouder moet mee naar het ziekenhuis om het kind te kunnen identificeren.

Verwijsbrief

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft altijd een geldige verwijzing nodig als u voor het eerst op de polikliniek komt.

Handige links