U bevindt zich hier:   Over zgv  Kwaliteit en veiligheid  Big-registratie

De wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)

De wet BIG maakt deel uit van een serie wetten rond de kwaliteit van zorg. De wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

In de wet BIG staat met dat oogmerk een aantal voorbehouden handelingen beschreven. Alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten. Daarnaast biedt de Wet BIG titelbescherming. Valselijk dragen van een beroepstitel wordt bestraft met een boete.


BIG-register

Een van de instrumenten van de Wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen zich registreren in het BIG-register.

Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben.

Behalve artsspecialisten zijn personen die in het BIG-register zijn ingeschreven op dit moment niet verplicht hun niveau van kennis en vaardigheden op peil te houden om ingeschreven te kunnen blijven.  Sinds 1 januari 2009 is het voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten verplicht om eens in de vijf jaar aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Het BIG-inschrijfnummer wat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.

Met een BIG-registratie:

  • mogen zij de wettelijk beschermde beroepstitel voeren,
  • mogen zij hun beroep zelfstandig uitoefenen,
  • mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren,
  • vallen zij onder het tuchtrecht.

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is de BIG-registratie van alle werkzame zorgprofessionals gecontroleerd.

Handige links