Beroepsgeheim en privacy

Alle hulpverleners en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om te gaan. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verpleging mogen geven.


Registreren en verstrekken van gegevens aan derden

Het ziekenhuis heeft veel gegevens van u nodig en registreert deze in een informatiesysteem. Deze worden geregistreerd voor diverse doelen. Ook wordt er een patiëntendossier aangelegd. Het ziekenhuis verstrekt slechts gegevens aan andere personen of instanties als dit relevant is. U kunt hierbij denken aan berichten naar uw huisarts of andere behandelaars. Bepaalde instellingen maken gebruik van gegevens zonder dat ze tot uw persoon te herleiden zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. U kunt bij uw behandelaar bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.