Meewerken aan onderzoek en onderwijs

In Ziekenhuis Gelderse Vallei voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Dat is nodig om meer kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen. U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken. Elk onderzoek is vóór de uitvoering getoetst volgens de wettelijke richtlijnen. Die toetsing vindt plaats in de Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek. Het wordt erg gewaardeerd als u aan wetenschappelijk onderzoek wilt meewerken, maar u bent niets verplicht.


Meewerken aan onderwijs

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een opleidingsziekenhuis. U komt daarom niet alleen met specialisten in contact, maar ook met arts-assistenten en co-assistenten. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die worden opgeleid tot specialist. Arts-assistenten staan onder supervisie van een specialist. Dat betekent dat een arts-assistent altijd met een specialist overlegt over uw behandeling. Co-assistenten zijn medisch studenten die worden opgeleid tot arts. Zij lopen stage in het ziekenhuis en doen praktijkervaring op. Een co-assistent staat altijd onder supervisie van een arts-assistent of specialist.


Gebruik van materiaal

Materiaal dat na onderzoeken overblijft, kan binnen het laboratorium voor kwaliteitsdoeleinden of voor het verbeteren van onderzoeksmethoden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal kunt u dit melden bij de (bloed)afname.