Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

In Ziekenhuis Gelderse Vallei voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Dat is nodig om meer kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen. Ook op het gebied van voeding en bewegen doen wij veel onderzoek, vaak in samenwerking met Wageningen Universiteit. U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken. Uw behandelend arts of verpleegkundige bekijkt of u met een bepaald onderzoek kunt mee doen. Vervolgens krijgt u uitgebreide mondelinge en/of schriftelijke uitleg, waarna u kunt beslissen om wel of niet mee te werken. Elk onderzoek is vóór de uitvoering getoetst volgens de wettelijke richtlijnen. Die toetsing vindt plaats in de Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek. Het wordt erg gewaardeerd als u aan wetenschappelijk onderzoek wilt meewerken, maar u bent niets verplicht. 


Registreren en verstrekking van gegevens aan derden

Het ziekenhuis heeft veel gegevens van u nodig en registreert deze in een informatiesysteem. Deze worden geregistreerd voor diverse doelen. Ook wordt er een patiëntendossier aangelegd. Het ziekenhuis verstrekt slechts gegevens aan andere personen of instanties als dit relevant is. U kunt hierbij denken aan berichten naar uw huisarts of andere behandelaars. Bepaalde instellingen maken gebruik van gegevens zonder dat ze tot uw persoon te herleiden zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. U kunt bij uw behandelaar bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.


Gebruik van materiaal

Materiaal dat na onderzoeken overblijft, kan voor wetenschappelijk onderzoek of binnen het laboratorium voor kwaliteitsdoeleinden of voor het verbeteren van onderzoeksmethoden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal kunt u dit melden bij de (bloed)afname. 

 

bloedonderzoek