U bevindt zich hier:   Patiënten & bezoekers  Uw rechten en plichten  Inzage dossier

Inzagerecht medisch dossier

Een hulpverlener in de gezondheidszorg is verplicht om een medisch dossier van zijn patiënten bij te houden. In zo'n medisch dossier (status) worden onderzoeksuitslagen, brieven, operatieverslagen en bij ziekenhuisopname aantekeningen van verpleegkundigen en/of arts bewaard. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld dat u inzage heeft in uw eigen medisch dossier. U kunt vragen om inzage in uw dossier of om een kopie ervan.


Inzage

Als u nog onder behandeling bent dan kunt u het best uw behandelend arts tijdens het spreekuur vragen om inzage. Het dossier en röntgenfoto's zijn eigendom van de instelling en kunt u niet meenemen.


Wijzigen of vernietigen dossier

Er is mogelijkheid tot wijzigen of vernietigen van de gegevens in het patiëntendossier. Hiervoor gelden aparte regels conform de WGBO. Uiteraard dient u als patiënt hierover met de behandelend specialist te overleggen.


Kopie van dossier aanvragen?

Wilt u een kopie van uw dossier, dan kunt u een e-mail of brief sturen naar de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Wij vragen u te vermelden:

 • uw naam en adres
 • uw geboortedatum
 • welke hulpverlener de behandeling heeft gegeven
 • de periode van de behandeling en het specialisme waarover u inzage wilt hebben

De e-mail of brief dient door u zelf te worden ondertekend en u dient een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs bij te sluiten i.v.m. de wet privacy. Uw aanvraag zal conform de wettelijke procedure van het privacyreglement in behandeling genomen door de afdeling medische archieven. De gehele procedure neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

U kunt uw brief sturen naar:
Ziekenhuis Gelderse Vallei
T.a.v. Raad van Bestuur
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede


Wat kost een kopie van het dossier?

De volgende kosten zijn verbonden aan een kopie van het dossier.
Deze bedragen zijn exclusief BTW.

 • voor minder dan 50 pagina's betaalt u ten hoogste € 4,50
 • vanaf 50 tot 100 pagina's betaalt u € 13,50
 • vanaf 100 pagina’s betaalt u € 22,50
 • voor op diskette of microfilm/digitaal vastgelegde gegevens € 22,50
 • voor röntgenfoto’s: De kosten voor röntgenfoto's zijn eenmalig €4,50 administratiekosten en €10,- voor de beelden. Dit wordt geleverd op een cd-rom (dvd). 

Wat zijn de regels voor minderjarigen?

 • Kinderen tot twaalf jaar:
  Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun ouders (of voogd). Van minimaal één van de ouders is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en ondertekening noodzakelijk. Beide ouders, belast met het ouderlijk gezag, hebben een zelfstandig recht op inzage in het dossier van hun kind.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar:
  Toestemming is nodig van zowel één van de ouders (voogd) als het kind. Van minimaal één van de ouders en het kind is voor inzagerecht een legitimatiebewijs en ondertekening noodzakelijk.
 • Kinderen vanaf zestien jaar:
  In de WGBO worden kinderen vanaf hun zestiende jaar gelijkgesteld met volwassenen.