U bevindt zich hier:   Patiënten & bezoekers  Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Wanneer u in het ziekenhuis wordt behandeld of bent opgenomen, vertrouwt u zich toe aan de zorg van een specialist of een andere deskundige. U hebt daarom bij behandeling in het ziekenhuis onder meer recht op: informatie, privacy en klachtbehandeling.


Informatie en toestemming

De zorgverlener moet in staat zijn u goed te behandelen. Daarom bent u als patiënt verplicht uw zorgverlener zoveel mogelijk relevante informatie over uw gezondheidstoestand te verschaffen. 

Eén van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie.

U hoort informatie te krijgen over:

  • uw ziekte of aandoening
  • de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling
  • de gevolgen en de risico’s van de behandeling
  • vooruitzichten voor uw gezondheid
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen

Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep die moet worden uitgevoerd is uw toestemming nodig. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld, en niet uw zorgverlener. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Uw arts of zorgverlener geeft u meestal een folder mee, zodat u de informatie nog eens op uw gemak kunt doorlezen en/of bespreken met anderen.

De uitslagen van onderzoeken door bijvoorbeeld laboratorium of radiologie krijgt u van uw arts. Laboranten, degenen die bloed afnemen of het radiologisch onderzoek uitvoeren, kunnen u over de bevindingen geen informatie geven.

Als patiënt heeft u de plicht om uw zorgverlener volledig en juist te informeren en zo goed mogelijk met uw zorgverlener samen te werken en zijn of haar adviezen op te volgen. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven.


Identificatieplicht

In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat patiënten zich moeten kunnen identificeren. Daarom vraagt een medewerker bij uw opname naar uw legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringsbewijs. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen, zij moeten ook een eigen identifiatiebewijs bezitten. Als u zich bij uw aanmelding niet kunt identifieren, krijgt u de gelegenheid
om dat bij uw eerstvolgende bezoek na ontslag te doen.