Plattegrond

Als u in het ziekenhuis komt, is het fijn om snel op uw plaats van bestemming te komen. Elke afdeling of polikliniek heeft daarom een uniek nummer. 

In de centrale hal kunt u ook altijd de weg vragen aan onze gastvrouwen en receptionisten.Overzicht bestemmingen

Afdeling

Vleugel

Etage

Bestemmings-
nummer

 
Andrologie
C
1
163
 
Audiologisch centrum
 
0
10
 
Auditorium
C
2
181
 
Behandelkamers B1
B
1
110
 
Beveiliging
 
0
hal
 
Bloedafname
 
0
6
 
Bureau opname- en ontslagmedicatie
C
3
188
 
Bureau opnameplanning
B
1
109
 
Cardiologie polikliniek
A
0
32, 35
 
Chirurgie polikliniek
B
0
97, 98, 99
 
Dermatologie polikliniek
C
0
148, 150
 
Dialyse / Secretariaat dialyse
B
1
113
 
Dienstapotheek
B
0
84
 
Diëtetiek
A
0
38
 
Eerste harthulp
A
2
58
 
Fysiotherapie
B
0
88
 
Oefenzaal 1
B
0
92
 
Oefenzaal 2
B
0
95
 
Geestelijke verzorging
B
2
124
 
Geriatrie polikliniek
A
0
23
 
Gipskamer
B
0
97
 
Gynaecologie polikliniek
C
0
152
 
Hartbewaking
A
2
60
 
Hartfunctie
A
0
34
 
Inschrijfbalie
A
0
21
 
Inschrijfbalie
B
0
85
 
Inschrijfbalie
C
0
147
 
Intensive care
A
3
68
 
Interne geneeskunde polikliniek
A
0
24, 27, 28
 
Katheterisatiekamers
A
0
39
 
Keel-, neus- en oorheelkunde polikliniek
C
0
156
 
Kindergeneeskunde polikliniek
C
0
161
 
Klachtenfunctionaris
 
0
hal
 
Klinische neurofysiologie
C
0
160
 
Laboratorium bloedafname
 
0
6
 
Logopedie
B
2
126
 
Longfunctie
A
0
37
 
Longgeneeskunde polikliniek
A
0
36, 38
 
Maag-, darm- en leverziekten
B
1
104
 
Medicatieverificatie
B
1
115
 
Medische fotografie
B
2
126
 
Medische psychologie
B
2
125
 
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
B
0
87
 
Multizorg
B
2
123
 
Neurologie polikliniek
C
0
160
 
Balie neurologie
C
0
155
 
Nucleaire diagnostiek
A
1
41
 
Oncologie dagbehandeling
D
1
228
 
Oncologie polikliniek
D
1
221
 
Oncologie receptie
D
0
210
 
Oncologie verpleegafdeling
B
0
116
 
Orthopedie polikliniek
B
0
96
 
Opnameplanning
B
1
109
 
Patiëntenvoorlichting en informatie
 
0
hal
 
Pijnbestrijding
B
1
111
 
Plastische chirurgie polikliniek
B
0
100
 
Poliklinische revalidatie
B
0
93
 
Preoperatieve screening
B
1
110
 
Radiologie
A
1
41
 
Radiologisch Centrum voor Topsport
A
1
41
 
Radiotherapiegroep
D
0
210
 
Reumatologie polikliniek
A
0
40
 
Spoedpost
B
0
82
 
Sportgeneeskunde
B
0
90
 
Stroke unit
C
2
176
 
Topsportgeneeskunde
B
0
90
 
Trombosedienst
B
2
122
 
Uitleenmagazijn
C
-1
143
 
Urologie behandelkamers
B
0
103
 
Urologie polikliniek
B
0
102
 
Vaatdiagnostiek
B
0
86
 
Vivre
B
1
108
 
Voortplantingsgeneeskunde
C
0
152
 
Secretariaten verpleegafdelingen
Secretariaat cardiologie, interne geneeskunde, nefrologie
A
2
55
 
Secretariaat chirurgie 1 en 2
B
2
116
 
Secretariaat chirurgie 3 en 4
B
2
119
 
Secretariaat dagbehandeling
C
3
188
 
Secretariaat acute opname afdeling, maag-, darm- en leverziekten, interne dagbehandeling
A
2
52
 
Secretariaat kinder- en jongerenafdeling
C
4
196
 
Secretariaat kraam- en verlosafdeling
C
3
186
 
Secretariaat longgeneeskunde, ouderengeneeskunde
A
3
65
 
Secretariaat neurologie 1 en 2
C
2
175
 
Secretariaat oncologie
A
3
62
 
Secretariaat orthopedie
C
2
172
 
Teamposten verpleegafdelingen
Teampost oncologie
A
3
64
 
Teampost kinder- en jongerenafdeling
C
4
199
 
Teampost cardiologie
A
2
57
 
Teampost chirurgie 1
B
2
117
 
Teampost chirurgie 2
B
2
117
 
Teampost chirurgie 3
B
2
121
 
Teampost chirurgie 4
B
2
120
 
Teampost couveuses
C
4
195
 
Teampost dagbehandeling
C
3
191
 
Teampost ouderengeneeskunde
A
3
66
 
Teampost acute opname afdeling, maag-, darm- en leverziekten
A
2
53
 
Teampost interne dagbehandeling
A
2
54
 
Teampost interne geneeskunde, nefrologie
A
2
56
 
Teampost kinderdagbehandeling
C
4
193
 
Teampost kort verblijf
C
2
174
 
Teampost kraamafdeling
C
3
187
 
Teampost longgeneeskunde
A
3
67
 
Teampost intensive care 2
C
3
189
 
Teampost neurologie 1
C
2
177
 
Teampost neurologie 2
C
2
178
 
Teampost orthopedie C
C
2
173
 
Teampost verlosafdeling C
C
3
185