U bevindt zich hier:   Cliëntenraad  Wettelijke basis

Wettelijke basis

Huidige wet

In de 'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen' (Wmcz) staat dat de positie van de cliënt versterkt moet worden.
Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen moeten daarom een cliëntenraad hebben.
De cliëntenraad is onafhankelijk en heeft als taak het bestuur van het ziekenhuis te adviseren vanuit het perspectief van de patiënt.

De basis voor de adviezen die de cliëntenraad geeft is het adviesrecht. Dit staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Over alle onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten, adviseert de cliëntenraad. De wet geeft in artikel 3 een opsomming van onderwerpen waarover het ziekenhuis in ieder geval advies moet vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad kan ook ongevraagd adviseren.


Nieuwe wet

Binnenkort wordt de huidige wet (Wmcz) vervangen door een nieuwe wet. Deze nieuwe wet wordt 'Wet cliëntenrechten zorg' (Wcz) genoemd.
De cliëntenraad van Ziekenhuis Gelderse Vallei is via het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) betrokken bij het ontwikkelen van deze nieuwe wet.