U bevindt zich hier:   Cliëntenraad  Ons werk

Ons werk

Enkele onderwerpen waarover de cliëntenraad adviseert

Eten en drinken Kwaliteit
Parkeren Begroting en jaarrekening
Veiligheid en hygiëne Structuurplan vastgoed
Wachttijden Benoeming voorzitter Raad van Bestuur en leden Raad van Toezicht

Recente activiteiten

 • Rondleiding nieuwbouw
  Nu de bouw van het nieuwe gedeelte aan het ziekenhuis vordert, kreeg de cliëntenraad tijdens een rondleiding uitleg over de nieuwbouw. De uitleg werd gegeven door de heer Griffioen, manager facilitair bedrijf Ziekenhuis Gelderse Vallei. Een commissie van de cliëntenraad is tijdens de bouw betrokken geweest bij de voortgang en heeft hiermee de inbreng van de cliëntenraad gestalte gegeven.
 • Impressierondes
  De cliëntenraad zal op korte termijn starten met 'impressierondes' in de voor publiek toegankelijke ruimtes van het ziekenhuis. De normale, dagelijkse gang van zaken observeren wij vanuit cliëntenperspectief. Door eenduidige observatie hoopt de cliëntenraad een objectief beeld te krijgen van onder andere toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en wachttijden. De bevindingen bespreken wij in de cliëntenraadsvergaderingen. 
 • At your Request
  10 december 2012 was het zover. At your request ging officieel van start. Dit betekent voor de patienten van de verpleegafdelingen dat er op bestelling gegeten kan worden. Om te bestellen heeft de patient de beschikking over een menukaart waaruit gekozen kan worden. Bestellen kan tussen 07.00 en 19.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid dat een familielid tegen betaling met de patient kan mee-eten. De cliëntenraad is zeer nauw betrokken geweest bij de keuze van dit concept. De cliëntenraad hoopt dan ook dat het bij alle patiënten in de smaak zal vallen dat er keuzes gemaakt kunnen worden gelijk aan de thuissituatie.
 • Opening parkeergarage
  De cliëntenraad is gelukkig met het feit dat onze patienten nu een ruimere parkeergarage aantreffen. Ook hier is de cliëntentenraad van begin af aan betrokken geweest bij de renovatie.

Speerpunten

De cliëntenraad heeft een aantal speerpunten vastgesteld. Deze zijn gekozen op basis van informatie vanuit het ziekenhuis, geluiden vanuit de achterban en diverse zorginhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Commerciële activiteiten– niet ten koste van algemene patiëntenzorg

U heeft een zorgverzekering, het basispakket hiervan is verplicht. De cliëntenraad vindt dat Ziekenhuis Gelderse Vallei de ziekenhuiszorg die in het basispakket zit altijd eerst goed moet verzorgen voordat ze zorg gaat aanbieden buiten het basispakket (zoals de behandelingen in Vivre, onderdeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei).

 • Elektronisch patiëntendossier – toegankelijk en betrouwbaar

Bij de overgang van papieren patiëntendossiers naar elektronische varianten bewaakt de cliëntenraad voor u dat uw dossier toegankelijk en betrouwbaar blijft.

 • Facilitaire zaken – Elke verandering beter voor de patiënt

Als er iets gaat veranderen in de faciliteiten of het gebouw, beoordelen we of dit voor u een verbetering inhoudt. En als er bij u of bij onszelf zaken opvallen, geven we dit door aan het ziekenhuis.

 • Financiën – continuïteit van ziekenhuis staat centraal

De financiële informatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt door ons beoordeeld op mogelijke gevolgen voor u als patiënt.

 • Kwaliteit – Goede zorg kan altijd beter

De cliëntenraad vindt dat goede zorg altijd beter kan. Daarom is kwaliteit een belangrijk speerpunt. Kwaliteit is een ruim begrip. Medicatieveiligheid, bejegening en hoe lang u moet wachten zijn drie voorbeelden die hieronder vallen.

 • Spoedeisende hulp – Snel en goed

De spoedeisende hulp moet snel en goed zijn. De cliëntenraad streeft ernaar dat de samenwerking tussen spoedeisende hulp (SEH) en de huisartsenpost leidt tot één loket.