U bevindt zich hier:   Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van (toekomstige) patiënten en hun naasten en bezoekers. Wij overleggen met de Raad van Bestuur en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit.

Heeft u een suggestie voor het ziekenhuis die kan leiden tot verbetering van de zorg? Wij horen het graag van u!