U bevindt zich hier:   Over zgv  Kwaliteit en veiligheid  Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveilig werken uitgangspunt van het dagelijks handelen. Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel in onze organisatie.

De patiënt moet zich in ons ziekenhuis veilig voelen en het ziekenhuis wil op het gebied van patiëntveiligheid positief verschil maken. Dit is hoe onze specialisten, verpleegkundigen, leidinggevenden en medewerkers denken en werken.

Patiëntveiligheid creëren we door:

 • Specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers zetten de deskundigheid in die hoort bij hun beroep en werken op basis van hun deskundigheid met elkaar samen.
 • Iedereen denkt mee over verbetermogelijkheden voor patiënten.

Als ziekenhuis timmeren we hard aan de weg op het gebied van patiëntveiligheid. Zo volgen wij de landelijke ontwikkelingen en bestuderen wij onze eigen prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit allemaal om te bepalen welke projecten belangrijk zijn voor de verbetering van de patiëntveiligheid in ons ziekenhuis.
 

Elke maatschap registreert complicaties die bij patiënten zijn opgetreden. Daarnaast voeren wij voor ons eigen leerproces een grootschalige dossierstudie uit in samenwerking met de VU in Amsterdam. 


Samenwerking met andere ziekenhuizen

Op het gebied van patiëntveiligheid werken wij samen met vier andere ziekenhuizen:

 • Diakonessenziekenhuis (Utrecht / Zeist)
 • Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn / Zutphen)
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk)
 • Ziekenhuisgroep Twente (Almelo / Hengelo)

Incidenten Melden

Op dit moment melden de medewerkers van alle afdelingen in de directe patiëntenzorg hun incidenten én bijna-incidenten digitaal bij hun leidinggevende.

Dit werkt snel en krachtig, en heeft al tot veel praktische verbeteringen geleid. Wij werken kwaliteitsbewust met onze patiënten, maar zijn niet feilloos en willen van alle bijna-incidenten en incidenten leren. Daarom zijn wij het project Incidenten Melden gestart en worden de resultaten in het hele ziekenhuis bekend gemaakt. Het aantal meldingen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Dit vinden wij niet bezwaarlijk, want pas wanneer incidenten bekend en besproken worden, kunnen we investeren in de preventie ervan. Medicatie en vallen zijn de onderwerpen, waarover nu relatief veel meldingen binnenkomen. Hiermee lopen we in de pas bij andere ziekenhuizen.
Dat medewerkers enthousiast zijn over het project, blijkt wel uit het feit dat zij óók veel bijna-incidenten melden. Deze maken driekwart van het totaal aantal meldingen uit. 


Behaalde resultaten

Wij hebben inmiddels goede resultaten behaald:

 • Een team van intensive care verpleegkundigen (en een intensivist) is dag en nacht oproepbaar bij patiënten in het hele ziekenhuis, waardoor de kwaliteit van zorg op het hoogste niveau is gekomen
 • Alle opgenomen en een deel van de poliklinische patiënten wordt gescreend op de voedingstoestand, en de eventueel noodzakelijke acties worden uitgevoerd om de voedingstoestand van de patiënt te optimaliseren
 • Eerste harthulpafdeling voor patiënten met een (mogelijk) spoedeisende zorgvraag
 • Vermindering van aantal en ernst van doorligwonden bij patiënten
 • Vermindering van het aantal valincidenten van patiënten
 • Meer comfort vanwege ondersteunende kussens op de operatiekamers
 • Directe pijnbestrijding op de spoedeisende hulp
 • Nieuwe bedden zijn aangeschaft die op patiëntveiligheid zijn getoetst
 • Vele veiligheidschecks worden uitgevoerd om eventuele problemen tijdig te signaleren
 • Ook landelijk dragen wij onze kennis uit over mogelijke maatregelen bij bloedvergiftiging en over maatregelen voor patiënten van wie de vitale functies snel achteruit gaan.