U bevindt zich hier:   Opname in het ziekenhuis  Weer naar huis

Weer naar huis

U mag naar huis als u zover hersteld bent dat u geen medisch toezicht meer nodig heeft. Het tijdstip van vertrek overlegt de verpleegkundige met u. Ook bespreekt deze met u de voorbereidingen op het ontslag. Het kan nodig zijn dat thuiszorg of een andere verblijfplaats geregeld moet worden. Hiervoor komt een transferverpleegkundige van de afdeling multizorg bij u langs. Uw behandelaar informeert de huisarts over uw gezondheidstoestand en behandeling tijdens het ziekenhuisverblijf.


Medicijnen na ontslag

Als u na uw verblijf in het ziekenhuis medicijnen moet blijven gebruiken, krijgt u hiervoor een recept mee. In de centrale hal van ons ziekenhuis is de Vallei Apotheek. U kunt in de Vallei Apotheek uw recept inleveren. De apothekersassistente maakt de middelen klaar waarna u uw geneesmiddelen, verband of andere hulpmiddelen direct kunt meenemen. Als de middelen vergoed worden, kan de apotheek de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Uw eigen apotheek en huisarts worden indien u daar toestemming voor geeft, op de hoogte gebracht van de medicatie die u heeft ontvangen. U kunt uw recept ook inleveren bij uw eigen apotheek.


Thuiszorg

Soms is het nodig dat thuiszorg geregeld wordt. Heeft u al thuishulp, dan zijn nieuwe afspraken misschien nodig. Een transferverpleegkundige regelt dit voor u. Ook kan het voorkomen dat andere zorgvoorzieningen zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatie-instelling nodig zijn. Als dit het geval is, dan neemt de verpleegkundige dit ruim op tijd met u door om afspraken te maken.