Clinic 2020: Samen weten en samen doen!

Gezondheid en herstel bij covid-19

De clinic is ook in 2020 van en voor artsen in de regio Gelderse Vallei. Anders dan anders komen de deelnemers niet fysiek bij elkaar en worden er geen parallelle workshops georganiseerd. Er is een interessant programma met 2 workshops voor iedereen. Tijdens een webinar kunt u tóch: luisteren, vragen stellen en samen een hapje eten.

Onderwerp

Deze actuele clinic staat geheel in het teken van covidzorg met speciaal aandacht voor primaire en secundaire preventie. Wat weten we allemaal en hoe kunnen artsen elkaar helpen om de zorg voor een patiënt met covid-19 te optimaliseren? Patiënten met covid-19 kunnen een scala aan klachten ontwikkelen, zowel in de beginfase, tijdens de ziekte als in de nazorgfase. Wat zijn signalen, valkuilen en leermomenten? Hoe zorg je ervoor dat een patiënt in zo goed mogelijke conditie blijft?

Ook voor patiënten met covid-19 geldt: Better In is Better Out!

Wanneer, waar en hoe

 • Datum: woensdag 18 november 2020
 • Tijd: 17.00 uur - 19.00 uur
 • Locatie: webinar, live vanuit D-vleugel Ziekenhuis Gelderse Vallei.
 • Hoe: op kantoor of thuis, met laptop of pc.

U ontvangt een dag voor de clinic op uw werkadres een goodie bag die u tijdens de pauze van de clinic kunt openen.

Voor

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelderse Vallei.

Accreditatie is aangevraagd.

Tijd Start
16.55  17.10 uur a. Digitale 'ontvangst' met inchecken 
17.10  17.15 uur b. Opening via livestream door Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei 
17.15  17.20 uur  c. Uitreiking clinicprijs

Workshop 1
17.20  17.25 uur  Toelichting workshop 1 en introductie casus met filmpje patiënt
17:25 – 17:50 uur
In gesprek met een huisarts, longarts, intensivist, geriater en diëtist over de acute fase in de zorg voor patiënten met covid-19.
17.50 – 18.00 uur
Beantwoording vragen

Pauze 
18.00 – 18.15 uur
U kunt genieten van uw goodie bag

Workshop 2 
18.15 – 18.20 uur Toelichting workshop 2 en ervaringen van patiënt in filmpje
18.20 – 18.45 uur
In gesprek met een medisch psycholoog, neuroloog, sportarts en fysiotherapeut over de nazorgfase in de zorg voor patiënten met covid-19.
18.45 – 18.55 uur
Beantwoording vragen
18.55 – 19.00 uur 
Afsluiting


Workshop 1

Door:

 • Karin Janssen, huisarts: over de startfase: een patiënt met beginnende klachten
 • Jeroen Verheul, longarts: een schets van het ziektebeeld met longproblemen en opname IC
 • Rachel Bogers, geriater: specifiek aandacht voor wat er gebeurt met ouderen
 • Anita van Lutterveld, diëtist: voeding en bewegen in de beginfase

Better in

Al in de fase van beginnende covid-19-klachten is het belangrijk om de conditie van een patiënt op peil te houden. Een patiënt kan razendsnel ondervoed raken, conditie verliezen of ademhalingsproblemen krijgen. Waar let je als huisarts en specialist ouderengeneeskunde op en wat kun je in deze fase doen? Wacht niet te lang. Want goede preventieve zorg in deze fase helpt de patiënt om de ziekte beter te doorstaan.

Workshop 2

Door:

 • Barbara Festen, intensivist: soms is IC-nazorg nodig bij covid-19-patiënten
 • Nynke Rauwerda, medisch psycholoog: over mentale weerbaarheid
 • Myrthe Boss, neuroloog: wanneer wordt slapen een probleem?
 • Hans Zwerver, sportarts: over de CoFit nazorgpoli
 • Remco Looijen, fysiotherapeut: voeding en bewegen in de nazorgfase

Better out

Preventieve zorg in de beginfase van de ziekte helpt de patiënt om de ziekte beter te doorstaan. Het is echter geen garantie voor een goed herstel. Veel patiënten, al dan niet opgenomen geweest in het ziekenhuis, kampen nog met een scala aan klachten, ook wanneer ze geen ziekteverschijnselen meer vertonen. Klachten van vermoeidheid en kortademigheid, maar ook slaapklachten en psychische klachten. En de angst om weer te gaan bewegen: wat mag wel en wat kan beter nog even niet? Wanneer passen deze klachten nog bij gewoon herstel en wanneer moet er andere zorg worden ingezet? En wat is er dan mogelijk?

Meer informatie

Afdeling communicatie & marketing Ziekenhuis Gelderse Vallei via communicatie@zgv.nl of tel (0318) 43 57 46

Aanmelden

Graag aanmelden voor 14 november 2020

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...