Clinic 2022 Samen ouder worden

Op woensdag 16 november van 16.00 uur tot 21.30 uur is de jaarlijkse Clinic! ieder jaar vindt op de 3e woensdag van november de Clinic plaats. Dit jaar met het thema: Samen ouder worden.

Dit thema geeft vele aanknopingspunten voor huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en samenwerken in het netwerk. Actuele onderwerpen zoals vroegsignalering, ACP, palliatieve zorg, ambulant geriatrie team of morele vraagstukken bieden houvast voor zowel het plenaire gedeelte als voor de workshops.

De Clinic is hét moment voor u als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist om uw eigen regionale, collegiale netwerk te verstevigen. Dit kan tijdens de workshops of het feestelijk afsluitende buffet. Aan het eind van de Clinic ligt er voor elke deelnemer een leuke attentie klaar, in stijl met het thema.

16.00  Inloop
16.15
opening, welkom en uitreiking Clinic-prijs 2022 
Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur  Ziekenhuis Gelderse Vallei.
16.25
prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek  aan de Universiteit Utrecht spreekt over ethische  uitgangspunten voor de ouderenzorg .
17:10 workshopronde 1 en wisseltijd
18:10 workshopronde 2 en wisseltijd
19:10 workshopronde 3
20:00 buffet

Kadiriye Moerkens-Kocabaş, praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg,

huisartsenpraktijk Presikhaaf en Huisartsenpraktijk Medar

Voor ACP is een vroegtijdige herkenning en markering van de palliatieve fase van groot belang. Het schept duidelijkheid voor zowel de patiënten en hun naasten als voor de zorgverleners. Met elkaar in gesprek gaan over de dood en ACP is voor veel mensen met een migratieachtergrond echter niet vanzelfsprekend. Hierdoor ontstaan veel misverstanden tussen patiënten en hun behandelaars. U kunt die misverstanden als zorgverlener voorkomen door het anders te aanpakken. Na afloop van deze workshop weet u:

  • hoe u tijdig kunt markeren en tijdig de ACP kunt bespreken bij een patiënt met een migratieachtergrond en wat de richtlijn interculturele zorg rond het levenseinde bij islamitische patiënten inhoudt.

Eline van Lummel, promovendus
Dave Tjan, intensivist
Maaike Groenewoudt, huisarts

  • Wie doe wat, in welke fase en hoe krijg je de patiëntinformatie bij elkaar?
  • Wie heeft de regie bij het bespreken van behandelwensen?
  • Hoe ga je het gesprek aan over sterfelijkheid?

Marc van der Beek, anesthesioloog
Inge Meekes, huisarts

Wil je pijn behandelen, dan blijkt bij ouderen al snel dat kiezen tussen de verschillende analgetica lastig is. Bijna alles heeft zijn nadelen. Toch moeten we weloverwogen een keuze maken. In de workshop bespreken wij de afwegingen die worden gemaakt.Ook gaan wij in op de vraag bij welke patiënten invasieve pijnbestrijding alternatieve mogelijkheden kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan een pijnblokkade in plaats van een operatie bij een patiënt met een zeer korte levensverwachting, die zijn heup breekt.

Gabie de Jong, chirurg
Erwin Klein Woolthuis, huisarts

Bariatrische chirurgie is een goede behandeling voor patiënten met morbide obesitas. Maar voor zo’n radicaal besluit is gedegen onderbouwing nodig, alsmede een verstandige patiëntselectie, een doortastend voor- en natraject en een minimaal invasieve operatie. Op deze manier wordt de patiënt een stuk gezonder oud en de samenleving een stukje lichter belast. Nieuwsgierig?
Volg de workshop!

Desirée Verheijen, geriater
Lindsay Vertommen, specialist ouderengeneeskunde, Opella

De 5 geriatrische reuzen (syndromen) zijn cognitieve problemen, incontinentie,immobiliteit & vallen, voeding & vocht en polyfarmacie. Maar wat doe je als een oudere patiënt zich met zo’n syndroom presenteert? Of misschien wel met een combinatie van syndromen. Hoe signaleer je ze? Waarom is dat zo belangrijk? Naar wie verwijs je eventueel, hoe af te stemmen in de keten?

Machiel Siezenga, internist-nefroloog
Karel Kasbergen, huisarts

Anemie komt veel voor. De eerste vraag die de arts zich stelt is uiteraard: wat is de oorzaak? Hoe kom ik daar achter? En wat betekent dat voor de behandeling? Want zonder de oorzaak te weten kan een patiënt geen of een verkeerde behandeling krijgen en kunnen serieuze, onderliggende aandoeningen worden gemist. Anderzijds is het niet altijd nodig om bij de analyse “tot het gaatje te gaan”. Maatwerk is dus geboden…

Thuy-Nga Le, arts microbioloog
Linda de Jong, dermatoloog

Antibiotica-allergie lijkt een nieuwe hype te worden. Het komt steeds vaker voor en bemoeilijkt de keuzes bij het doeltreffend voorschrijven van antibiotica voor jong en oud. Eens een allergie, altijd een allergie? In deze workshop bespreken we de aanpak bij het vermoeden van een antibiotica-allergie en het belang van een goede anamnese. De mogelijkheden (en onmogelijkheden) van allergologisch onderzoek komen aan bod.

Martijn Smidt, neuroloog
Karlijn Vermeulen, huisarts

We bespreken in deze workshop de nieuwe richtlijn trombolyse en trombectomie bij iCVA in de acute fase. Behandeling is tot respectievelijk <12 en 24 uur mogelijk.

Inge Gobes, sportarts
Ans Aarts, geriater

Wat is de invloed van (niet) bewegen op de gezondheid van de steeds ouder wordende mens? We belichten de veranderingen in het lichaam bij het ouder worden en focussen ons daarbij op het bewegingsapparaat en de fysieke fitheid. Wat betekent een betere fysieke fitheid voor het functioneren van lichaam en geest bij gezonde en kwetsbare ouderen? Wat kunnen wij als artsen en de ouderen zélf bijdragen aan die fysieke fitheid?

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de Clinic.

Op dit aanmeldformulier staat ook een aantal vragen over ons verwijzerscentrum.
Wilt u deze vragen beantwoorden? Ook als u zich – onverhoopt – niet aanmeldt voor de Clinic? De gegevens worden anoniem verwerkt.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...