Melatonine bepaling

Melatonine is een signaalstof van de biologische klok: het wordt aangemaakt als de biologische klok in de slaapstand gaat. Om stoornissen in de timing van de biologische klok op te sporen is het van belang om te weten wanneer de productie van melatonine op gang komt, de dim light melatonin onset (DLMO). Dit kan aan de hand van een melatoninetest. Deze test kunt u laten uitvoeren door Ziekenhuis Gelderse Vallei, ook als uw patiënt geen behandelrelatie met ons heeft.

Als het donker wordt, maakt het lichaam melatonine aan. Het bepalen van het melatoninegehalte gebeurt in het speeksel. Een melatoninetest helpt te bepalen of er sprake is van een circadiane rimte slaap-waarstoornis, een slaapstoornis gerelateerd aan de biologische klok. Deze test kunt u laten uitvoeren door Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op basis van de test en de ingevulde gegevens wordt een advies gegeven door onze neurologen-somnologen. Dit advies richten wij aan u als aanvrager, wij geven nooit zelf advies aan een patiënt. 

Teksten achtergrondinformatie verwijzers

Achtergrond slaap & voorkomende slaapproblemen
Achtergrond melatonine en het belang om dit te meten
Hoe circadiane ritme slaapwaakstoornissen behandelen, inclusief melatonineHoe werkt een melatoninecheck? 

Na uw aanvraag van een melatoninetest via deze pagina sturen we uw patiënt een zelftest met kauwwatten toe. Deze worden opgestuurd vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit pakket bevat: 

  • een instructie
  • kauwwatten
  • retourenvelop

Uw patiënt stuurt de kauwwatten naar het laboratorium Dicoon, onderdeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De adresgegevens staan op de retourenvelop. 

Kosten van een melatoninecheck

De kosten van een melatoninecheck zijn afhankelijk van het aantal metingen die u opgeeft in het aanvraagformulier. Een melatoninecheck wordt niet vergoed door verzekeraars. Bij aanvraag door een huisarts worden de kosten in rekening gebracht bij de patiënt. Bij aanvraag door een zorginstelling/praktijk anders dan een huisarts wordt de aanvragende zorginstelling/praktijk belast met de kosten. 

Vragen

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: melatoninecheck@zgv.nl Voor praktische zaken (zoals bestellen kauwwatten, status van de resultaten) kunt u mailen naar KCHLPrepostanalyse@zgv.nl