Clinic 2023 'Innovaties in de zorg'

Op woensdag 15 november aanstaande is de 20e(!) jaarlijkse Clinic. Dit jaar met het thema: innovaties in de zorg.

Dit actuele thema geeft aanknopingspunten voor huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg èn de organisatie van de zorg. Zoals nieuwe behandelwijzen, het toepassen van een bijzondere techniek, innovaties in het netwerk en duurzaamheid.

Voor deelname zijn 2 accreditatiepunten toegekend.

Programma

16.00 Inloop
16.15
Opening, welkom en uitreiking Clinic-prijs 2023 
 • Tom van Loenhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Arjan van Andelmedisch directeur Huisartsen Gelderse Vallei
16.30 Cabaret
17.20  Workshopronde 1 en wisseltijd
18.15 Workshopronde 2 en wisseltijd
19.10 Workshopronde 3
20.00 Buffet

Workshops

 • Martijn Grotenhuis, geriater

De geriater is niet meer weg te denken bij de spoedeisende zorg voor kwetsbare ouderen. In augustus jl. zijn wij een pilot gestart: het GEM-team (geriatric emergency medicine). Hierbij zien we-bijna- alle kwetsbare ouderen die zich op de SEH presenteren. Wij kunnen de orgaanspecialismen ondersteunen met wat wellicht meer passende of wenselijke (of ‘gewenste’?) zorg is, medicatiereviews, code-advisering en waar de patiënt het beste kan worden behandeld (ziekenhuis, VVT of thuis).
In deze workshop nemen we u aan de hand van casuïstiek mee in wat het GEM-team is, doet en wat de meerwaarde is voor patiënt, verwijzer en medespecialisten.

 • Karen Bevers, reumatoloog en medisch manager

 • Ellen Dutmer, reumatoloog Sint Maartenskliniek

Doelmatige zorg voor patiënten met chronische klachten van het bewegingsapparaat
in een multilocatiemodel

We gaan in op de toekomstgerichte zorg voor patiënten met reumatische/musculoskeletale aandoeningen in ons centrum met meerdere locaties en veel flexibiliteit in artsen en capaciteit. Om zoveel mogelijk patiënten optimaal te begeleiden zetten we in op treat-to-target intensieve behandeling en snelle remissie dichtbij de patiënt. Daarnaast richten we ons op laag intensieve zorg door zorg en medicatiebegeleiding op afstand. Ook lichten we toe hoe we zo optimaal mogelijk gebruikmaken van ons netwerk met de 1e en 3e lijn. Zoals door teleconsultatie en verdeling van laag- en hoogcomplexe zorg over 1e, 2e en 3e lijn.

 • Tomek Nosewicz, chirurg

 • Ton de Haan, huisarts

Sinds 2 jaar worden in Ziekenhuis Gelderse Vallei patiënten die zich op de SEH presenteren met simpele en stabiele letsels niet meer poliklinisch uitbehandeld, maar naar tevredenheid van patiënten in de thuissituatie met behulp van de ‘Virtual Fracture Care’-app. Door deze innovatieve app geven wij de patiënt de regie over zijn behandeling en voorkomen we onnodige polibezoeken. Uit onderzoek vanuit het OLVG in Amsterdam blijkt naast een hoge patiënttevredenheid en -veiligheid dat er geen extra bezoeken aan huisarts of fysiotherapeut werden waargenomen. Na 2 jaar ervaring met deze app lichten wij deze graag toe: over welke patiëntencategorie hebben we het precies, wat is de precieze routing, hoe werkt het en wat zijn mogelijke valkuilen?

 • Jörgen Rovers, neuroloog

 • Gerben Hupkes, huisarts

In deze workshop krijgt u een overzicht van wat migraine is en wat de impact hiervan is op de maatschappij. We geven een update van reeds langer bestaande behandelingen én de nieuwere behandelingen waarvan er laatst ook een aantal in het nieuws geweest zijn. Na deze workshop weten deelnemers wat er actueel op de markt is en zijn zij beter uitgerust voor het behandelen van migraine.

 • Remy Bemelmans, internist

 • Anne Slotegraaf, coördinator Eetscore en Nutriprofiel

Hoe kunnen we wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen vertalen naar én implementeren in de praktijk? In deze workshop laten we graag zien hoe wij de afgelopen jaren voedingsadvies op maat hebben ingezet in de reguliere zorg en gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen voor implementatie. Met Nutriprofiel/Eetscore krijgen patiënt en arts inzicht in het eetpatroon van de patiënt en een persoonlijk advies hoe dit kan verschuiven naar een eetpatroon volgens de Richtlijnen Goede Voeding.

 • Hans Zwerver, sportarts en hoogleraar sportgeneeskunde UMCG

 • Sheila Belliot-May, poliklinisch openbaar apotheker

De waarde van cardiorespiratoire fitheid en bewegen in de zorg
Er is steeds meer bewijs voor een verband tussen een lage cardiorespiratoire fitheid (CRF) en het risico op hart- en vaatziekten, kanker en sterfte door diverse andere chronische aandoeningen. CRF lijkt zelfs een betere predictor van mortaliteit te zijn dan roken, hypertensie, hoog cholesterol, en type 2 diabetes mellitus. Het toevoegen van CRF aan de risicoclassificatie biedt behandelaars dan ook extra mogelijkheden bij de behandeling van mensen met chronische aandoeningen en helpt bij het stimuleren van beweeg- en leefstijlinterventies voor deze groep patiënten.
Bewegen is gezond en leidt tot een vermindering van gebruik van geneesmiddelen. Een aantal indicaties, mechanismen en effecten op gezondheid en ziekte zullen worden besproken.
Ergo, het gebruik van VO2max en bewegen in de zorg is belangrijk en moeten we als medici veel meer gaan gebruiken!

 • Imke Titulaer, SEH-arts

 • Netty de Beer, huisarts

Wat zijn de gevolgen van de klimaatcrisis voor de zorg en onze samenleving? Waarom moeten wij als zorgsector ‘duurzame/ groene zorg’ leveren? En wat betekent dat nu eigenlijk? Dat zijn allemaal vragen waarop u tijdens deze workshop antwoord krijgt! Het doel is dat u naar huis gaat met concrete plannen die u op uw eigen werkplek kunt toepassen, of plannen die voor de hele regio interessant kunnen zijn. De zorg groener maken in onze regio: dat doen we samen!

 • Jasveen Kandhai, cardioloog

 • Avi Wilson, huisarts

Aan de hand van casuïstiek passeren de richtlijnen en vergoedingsregels rond de behandeling van lipiden de revue. Ook komen nieuwe, nog in aantocht zijnde, medicamenten aan bod.


 • Marie Claire van Dijk-Le Cocq d’Armandville, cardioloog

 • Qudrat Alikhil, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Bent u al bekend met de Fantastic four of denkt u aan een hippe popgroep bij deze term? Bij wie kunnen deze nieuwe middelen worden ingezet? Er komen steeds meer mogelijkheden voor patiënten met hartfalen, ook bij behouden ejectiefractie.

 • Maarten Heuvelmans, arts-microbioloog
 • Tim Schuijt, klinisch chemicus
 • Floor Lubberman, ziekenhuisapotheker

Begin dit jaar zijn de laboratoria microbiologie en klinische chemie en de labapotheek van ons ziekenhuis, CWZ en Rijnstate samengebracht in Dicoon. Deze schaalvergroting biedt vele mogelijkheden en kansen voor zowel 1e- als 2e-lijnsaanvragers. Samen met jullie willen we gedachten en wensen uitwisselen over mogelijkheden rond innovaties, uitbreiding labanalyses, etc.

Aanmelden

Vul, vóór 10 november, onderstaand formulier in om u aan te melden voor de Clinic.


This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...