Een vitale regio Foodvalley!

De Coalitie Preventie in de Foodvalley nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de online bijeenkomst over gezonde leefstijl en vitaliteit op 24 november van 16.00- 17.30 uur.

Samen werken aan een vitale regio

  • Hoe kunnen we samen gezondheid bevorderen? En hoe kunnen we overgewicht en diabetes type 2 verminderen?
  • Welke concrete activiteiten zijn er al rondom bewegen en gezonde voeding en hoe gaan we die versterken?
  • Hoe bereiken we inwoners en welke rol speelt de inrichting van de omgeving?
  • Hoe zorgen we voor een gezonde leefstijl en voorkomen we gezondheidsproblemen?
  • Welke rol ziet u voor zichzelf en de Coalitie Preventie en hoe kunnen we samenwerken?

Graag gaan we hierover met u in gesprek. De Coalitie Preventie wil met zoveel mogelijk regionale partners aan de slag met gezondheid en leefstijl. Pak de handschoen op en laat u inspireren!

Voor wie?

We nodigen iedereen uit die zich betrokken voelt bij het thema vitaliteit en gezondheid. Bedrijven, sportverenigingen, sociaal werk, gemeenten, investeerders, retail, scholen, zorginstellingen, onderwijs en onderzoek, buurtcoaches etc.

Rake adviezen van kinderen

Kinderen hebben ons uitgedaagd hoe we samen een vitaal Foodvalley regio kunnen bereiken. Prikkelend, scherp en met rake inzichten gaven basisschoolleerlingen in een dialoogsessie op 22 september advies over gezondheid, leefstijl, gedragsverandering en samenwerking (klik hier voor het persbericht).

We laten op deze thema’s videocompilaties zien van de dialoog tussen kinderen en bestuurders van de Coalitie. Laat u verrassen door de inzichten van de kinderen. En vervolgens dagen we u uit om met ons na te denken. Wat kunt u bijdragen op deze thema’s?

Start van de samenwerking

Bouwen aan een vitale regio Foodvalley kunnen we niet alleen. Deze bijeenkomst is de start. Stap voor stap willen we in een steeds bredere coalitie samen werken aan vitaliteit. We hebben elkaar nodig, want het thema is breed en verknoopt. Samen zoeken en samen werken levert veel op voor de regio. Doet u mee?

Praktische informatie

Datum: 24 november 2020
Tijdstip: 16.00 17.30 uur
Aanmelden: via deze link. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u de inloggegevens voor de sessie.

Zegt het voort

U bent van harte welkom om deze uitnodiging te delen in uw organisatie en netwerk. Alleen sámen kunnen we impact maken en werken aan een vitale Foodvalley. Zien we u op 24 november?

Coalitie Preventie in de Foodvalley

Namens het programmateam:

Marijke ten Haaf, Huisartsen Gelderse Vallei
Willemieke Kroeze, Christelijke Hogeschool Ede
Menrike Menkveld, Alliantie Voeding in de Zorg en WUR
Martin Rog, Menzis
Titia Veldman, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Carolien Huisman, Regio Foodvalley
Gerben Dijksterhuis, Rabobank
Angela Vos, GGD Gelderland-Midden

De Coalitie Preventie in de Foodvalley is het samenwerkingverband tussen Menzis, Regio Foodvalley, Ziekenhuis Gelderse Vallei, GGD Gelderland-Midden, Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Huisartsen Gelderse Vallei, WUR en CHE. Lees hier meer over ambitie en samenwerking.

De dialoogsessie met de kinderen is tot stand gekomen in samenwerking met de Missing Chapter Foundation.