Symposium 25 jaar geriatrie: een blik op de toekomst

Het specialisme geriatrie bestaat dit jaar 25 jaar in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om hierbij stil te staan blikken we kort terug op de afgelopen jaren en kijken we vooral ook graag samen met jullie naar de toekomst van de zorg voor de oudere patiënt. Dit doen we tijdens een feestelijk symposium in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Beweeg van de ene naar de andere workshop, geniet van een lekker buffet en droom na het symposium over de toekomst van de geriatrie.

Datum en tijd

  • woensdag 27 september 2023 van 17.00 tot 21.30 uur.
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei met de opening in het auditorium (bestemming 181, C-vleugel 2e verdieping).

Voor wie? 

Voor de verwijzers in de regio: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en casemanagers dementie, de medewerkers van de polikliniek geriatrie, afdeling ouderengeneeskunde, oud collega’s én alle geïnteresseerde collega’s van ons ziekenhuis.

Accreditatie voor het symposium is aangevraagd.

Door Tarik Akasbi en Hafsa Aznadi

Tarik is een jonge en bevlogen mantelzorger van een Marokkaanse vader die lijdt aan dementie. Vanuit zijn eigen mantelzorgproces is hij gestart met Inclusio Care. Vanuit Inclusio Care helpt hij overheidsinstanties en welzijnsorganisaties om stappen te zetten in de vormgeving van cultuursensitieve en uiteindelijk cultuurspecifieke ouderenzorg. Niet alleen voor zijn vader in Ede, maar ook voor diens generatiegenoten elders in het land. 

Hafsna Aznadi heeft een Marokkaanse achtergrond en is werkzaam bij Opella (Sociaal Domein). Ze ziet in de praktijk de knelpunten waar oudere migranten ouderen tegenaan lopen. In het werkveld is ze bezig om haar collega’s te ondersteunen bij het leveren van maatwerk voor deze doelgroep.

Tijdens de workshop vertellen Tarik en Hafsna over hun persoonlijke missie, ingaan op het belang van het onderwerp, iets vertellen over cultuurvertalers en de huiskamerontmoetingen die worden georganiseerd.

door Jellie Wilgenburg – Leijstra, consulent zorg bij gemeente Ede en mantelzorger en Nienke Golüke, klinisch geriater in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Jellie Wilgenburg is consulent zorg bij de gemeente Ede, maar daarnaast ook mantelzorger (geweest) voor haar echtgenoot, schoonmoeder en vader met dementie. Ze vertelt in deze workshop hoe zij de ondersteuning van zorgverleners heeft ervaren in de weg naar de diagnose toe, maar juist ook sinds de diagnose. Waar kunnen wij opletten in de toekomst? En wat doen we juist goed? In een interview tussen Nienke en Jellie komen deze punten aan bod en hoopt Jellie iedereen praktische tools te geven om mantelzorgers te ondersteunen.

door Erna Vinke (TACTIV: Training Advies Coaching Tact in Veiligheid)

Ouderenmishandeling komt, net als kindermishandeling, veel voor, maar wordt nog weinig onderkend en er is veel handelingsverlegenheid. In deze workshop neemt Erna Vinke je in vogelvlucht mee in kennis en informatie over ouderenmishandeling, slachtoffers, plegers en uitingsvormen. Welke signalen zijn passend bij ouderenmishandeling en welke bijvoorbeeld bij dementie? Zijn er raakvlakken?

In deze workshop gaan we aan de hand van een (al dan niet door jullie ingebrachte) casus aan de slag met het signaleren van ouderenmishandeling en krijgen jullie een aantal handvatten om op een goede wijze om te gaan met de ouderen die hiermee te maken hebben. Wanneer en hoe kan de meldcode worden ingezet? En welke organisaties weten het antwoord op belangrijke vragen? En waar kunnen ouderen en betrokkenen naar worden doorverwezen?

door Wim van Ouwerkerk, tandarts geriatrie en werkzaam bij CBT de Vogellanden en Linet Weening-Verbree, mondhygiënist en docent opleiding Mondzorgkunde

De vraag naar mondzorg neemt toe door een groter wordende groep ouderen met een eigen gebit of een oud kunstgebit. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we (mond)problemen vóór blijven? Aan de hand van casuïstiek worden veel voorkomende mondproblemen bij ouderen en oorzaken daarvan besproken. En hoe verhouden deze mondproblemen zich tot de algehele gezondheid? We bespreken hoe en waarom mondgezondheid en mondverzorging juist bij ouderen aandacht behoeven en welke rol de arts en andere zorgverleners (of mantelzorgers) kunnen hebben in de zorg voor de oudere.

Aanmelden

De inschrijftermijn is verstreken. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor het symposium.

Mocht u op de reservelijst geplaatst willen worden, mail dan naar evenementen@zgv.nl