U bevindt zich hier:   Cardiologie  Hartrevalidatie

Hartrevalidatie

Een hartaandoening is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Problemen met het hart kunnen angst en onzekerheid met zich meebrengen. Het vanzelfsprekende vertrouwen in het eigen lichaam kan afgenomen zijn. Vragen als: 'hoe zal het verder gaan?' en 'wat kan ik nog wel en wat niet?' kunnen u en uw omgeving bezighouden.

Wanneer kan hartrevalidatie u (en uw partner) helpen?
Na een hartinfarct, een dotterbehandeling, een bypassoperatie, een hartklepoperatie, bij angina pectorisklachten (zonder dat u gedotterd of geopereerd bent), bij een acuut coronair syndroom of bij een nieuw geplaatste ICD.
Hartrevalidatie stelt u in staat om te leren luisteren naar uw lichaam en daar weer op te vertrouwen. Het draagt ook bij aan het op peil brengen van uw conditie. Ook komen risicofactoren aan bod en kan een verandering van de huidige leefstijl wenselijk zijn. Daarnaast is de verwerking van de hartaandoening een belangrijk aspect van het hartrevalidatieprogramma.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens opname maakt u kennis met de verpleegkundig coördinator van de hartrevalidatie. Van haar ontvangt u de map met uitnodigingen voor diverse programmaonderdelen of kunt u digitaal informatie ontvangen via eZorg.


Intakegesprek


Een paar weken na ontslag uit het ziekenhuis heeft u met de verpleegkundig coördinator een intakegesprek. U bespreekt dan hoe het thuis met u gaat. Zij bespreekt met u de verschillende onderdelen van de revalidatie en overlegt welke vorm van revalidatie voor u zinvol is en bij u past. Uw ziektebeeld, conditie, eigen behoefte, uw leefstijl en thuissituatie spelen hierbij een rol. Samen met de verpleegkundig coördinator kijkt u welke doelen u wilt bereiken en u spreekt af welke onderdelen van het programma u gaat volgen. Het intakegesprek is op afdeling fysiotherapie, vleugel B, begane grond, bestemming 88
Bij de hartrevalidatie is een team van deskundigen betrokken zoals een fysiotherapeut, cardioloog, diëtist, medisch maatschappelijk werker en een medisch psycholoog. De cardioloog meld u aan voor de hartrevalidatie. De verpleegkundig coördinator is uw contactpersoon rondom het revalidatieproces. Naast de revalidatietraining is een doorverwijzing naar de medisch psycholoog of maatschappelijk werker is ook mogelijk.
Als u het traject doorlopen heeft, volgt er met de coördinator nog een eindgesprek. De cardioloog en uw huisarts ontvangen een kort verslag van de resultaten.

Resultaat
U mag positieve resultaten verwachten van de revalidatieprogramma’s. Wij kunnen echter niet garanderen dat de gestelde doelen worden behaald. Het realiseren van doelstellingen is niet alleen afhankelijk van de aangeboden programma’s, maar vooral ook van uw eigen situatie en inzet.
Het is van belang dat u doorgaat met de leefstijlverbetering en het bewegen. Voor het bewegen is het belangrijk dat u iets uitkiest wat bij u past. Dit maakt het volhouden makkelijker.

Kosten deelname
Het hartrevalidatieprogramma wordt als regulier zorgaanbod door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.


Revalidatietraining

Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert u het vertrouwen in eigen lichaam weer terug te krijgen. U verbetert uw lichamelijke conditie en daarbij leert u om te gaan met uw lichamelijke grenzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen

U volgt deze modules zonder partner. Het trainingprogramma bestaat uit twee of drie trainingen per week. Elke training duurt een uur, waarvan een deel besteed wordt aan fietsen, fitness, sport en spel of ontspanning. Twee fysiotherapeuten begeleiden de trainingen. Wekelijks vindt er overleg plaats tussen de deskundigen van het revalidatieteam. Indien nodig wordt, in overleg met u, het revalidatieplan bijgesteld. De revalidatietraining is op afdeling fysiotherapie, vleugel B, begane grond, bestemming 88.


Informatietraining

In onderstaand schema ziet u welke zorgverlener op welke tijd en dag een bijeenkomst heeft. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden. Heeft u een afspraak bij een specialist of staat er een onderzoek gepland op dezelfde dag als de bijeenkomst? U kunt dan op een andere datum naar de bijeenkomst komen.  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het auditorium van het ziekenhuis. Het auditorium is op de 2e etage tussen A (rode vleugel) en C (gele vleugel); bestemming 181.

 
Data 2017
Wanneer Maandag van 10.15 tot 12.00 uur Maandag van 11.00 tot 12.00 uur Maandag van 11.00 tot 12.15 uur Maandag van 14.30 tot 16.00 uur
Wie Maatschappelijk werker / fysiotherapie Cardioloog Diëtist Psycholoog
April 3 10 - 24
Mei 8 15 22 29
Juni - 12 19 26
Juli 3 10 17 -
 

Informatiebijeenkomsten

In groepsverband kunt u vier informatiebijeenkomsten bijwonen.

 1. De cardioloog geeft medische informatie over de werking van het hart, diverse behandelmethoden, medicatie en risicofactoren en gezonde leefstijl. 
   
 2. De diëtist geeft informatie over gezonde eet- en drinkgewoonten, goede en slechte vetten en de rol van voeding bij hartaandoeningen. Wanneer u dit wilt, kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk voedingsadvies en verdere begeleiding.
   
 3. Dit is een combinatie bijeenkomst van de maatschappelijk werker en de fysiotherapeut.
  De maatschappelijk werker geeft informatie over de emotionele verwerking en adviezen over het omgaan met de hartaandoening in het dagelijks leven. Hierbij is ook lotgenotencontact belangrijk.
  De fysiotherapeut geeft informatie over bewegen, de normale achteruitgang, de fases van herstel en wat u zelf kunt doen.
   
 4. De medisch psycholoog geeft informatie over de relatie tussen leefstijl, stress, persoonlijkheid en hartaandoeningen. Ook wordt het voorkomen en hanteren van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid bij zowel de patiënt als diens partner.

De leefstijlcursus

In deze cursus biedt de medisch psycholoog in kleine groep een intensieve begeleiding. De cursus richt zich op het aanpassen van uw leefgewoonte (bijvoorbeeld door te stoppen met roken). Ook wordt er gekeken naar hoe u kunt leren om te gaan met stress, bijvoorbeeld door grenzen te stellen in moeilijke werksituaties. Ook kan de medisch psycholoog u een individuele behandeling aanbieden.


Contact

 • Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundig coördinatoren hartrevalidatie (0318) 43 38 43 of een e-mail sturen naar hartrevalidatie@zgv.nl 

 

 • NIAZ-accreditatie