U bevindt zich hier:   Verstandelijk gehandicapten arts

Verstandelijk gehandicapten arts

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een speciale polikliniek voor mensen met een verstandelijke handicap. De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), mevrouw E. de Rooij leidt deze polikliniek. Zij onderzoekt, behandelt en begeleidt de gezondheidsproblemen van deze bijzondere groep mensen.

De polikliniek is bedoeld voor allerlei gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke handicap. Zo is de polikliniek er voor gezondheidsproblemen die met de oorzaak van de verstandelijke handicap te maken hebben. Verder wordt er gekeken naar onduidelijke of complexe gezondheidsproblemen.


Voorbereiding

Het vaststellen en behandelen van ziekten bij verstandelijk gehandicapten is een vak apart. Er zijn in Nederland ongeveer 200 artsen die zich hierin gespecialiseerd hebben. Zij zijn sinds begin 2001 als specialist erkend. Vaak werkt de arts verstandelijk gehandicapten voornamelijk voor mensen die binnen een instituut voor verstandelijk gehandicapten wonen.

De arts geeft soms ook advies bij dagbestedingscentra en scholen. Dat betekent dat thuiswonende verstandelijk gehandicapten in het algemeen niet door een speciale arts behandeld konden worden. Deze polikliniek heeft hier verandering in gebracht.


Speciale zorg

Bij een aantal thuiswonende jonge verstandelijk gehandicapten wordt de specialistische zorg door de kinderarts geleverd.
Deze neemt vaak tot het achttiende jaar de zorg op zich. Dat betekent dat er vanaf een bepaalde leeftijd een ‘gat’ valt in de zorg. De huisarts is niet goed in staat dit gat te vullen. De gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke handicap zijn meestal ingewikkelder dan de situaties die de huisarts gewoonlijk tegenkomt.


Contact en locatie

De verwijzing verloopt via de eigen huisarts. De kosten worden door de eigen zorgverzekering vergoed, indien de verwijzing door de eigen huisarts of een specialist heeft plaatsgevonden. Aanmeldingen kunnen ook van buiten de regio plaatsvinden.

Voor informatie én het maken van afspraken kunt u terecht bij mw. E.S.P. de Rooij-Askes, 's Heeren Loo Zuid-Veluwe.

  • Telefoon: (088) 03 724 24
  • Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei, vleugel C, etage 0