U bevindt zich hier:   Diabetes polikliniek

Diabetespolikliniek

Op de diabetespolikliniek houden de diabetesverpleegkundigen spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus. Patiënten met deze diagnose komen via de internist bij hen op het spreekuur. De diabetespolikliniek is een onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde. 


Voorbereiding op een bezoek

Als u naar het spreekuur komt, is het noodzakelijk om het volgende mee te nemen: 

 • Uw eigen diabetesmaterialen (meter, pen, naaldjes)
 • Diabetesdagboekje
 • Medicatie en uw medicijnlijst

De diabetesverpleegkundige zal u de werking en het gebruik ervan zo nodig uitleggen. Het kan handig zijn om vooraf uw vragen op papier te zetten. U heeft dan goede ondersteuning bij het gesprek en het voorkomt dat u belangrijke vragen vergeet. Breng, als u het prettig vindt, gerust uw partner of een familielid mee.


Begeleiding

De diabetesverpleegkundigen geven begeleiding bij de ziekte en alles wat daar mee samenhangt. Zij besteden aandacht aan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het ziektebeeld en hoe hiermee om te gaan
 • Medicijngebruik en hoe hiermee om te gaan
 • Uitleg over glucose meten, injectietechnieken, insulinepomptechniek
 • Advies over leefstijl rondom voeding, gewicht en inspanning
 • Voeding 
 • Aanpassen medicatie
 • Bijzondere omstandigheden en ontregeling glucosewaarden, zie ook de folders

Controle

Wanneer u op controle komt, spreekt u met een diabetesverpleegkundige. Naast het bespreken van bovenstaande onderwerpen hebben zij aandacht voor uw persoonlijke situatie, uw beleving van de ziekte en de mogelijke beperkingen die u ervaart.


Consult

De diabetesverpleegkundige heeft een zelfstandig spreekuur. Een consult duurt ongeveer 25 minuten. U kunt ook per e-mail of telefoon contact leggen met de diabetesverpleegkundige. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de diëtiste, podotherapeut, pedicure, oogarts of andere behandelaars. De begeleiding is een aanvulling op de behandeling van de internist. 


Diabetesteam

De diabetesverpleegkundige maakt deel uit van het diabetesteam. Dit team bestaat verder uit internisten, diëtisten, maatschappelijk werk en klinisch psychologen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de podotherapeut.


Afspraak maken

Als u voor diabetes mellitus  onder behandeling bent bij een van de internisten en u bent nog niet bij de diabetesverpleegkundige geweest, kunt u dit met de internist bespreken. De internist kan u naar haar doorverwijzen. U maakt samen met uw eigen diabetesverpleegkundige afspraken over de vervolgafspraken. Deze vervolgafspraken kunt u maken via het patiëntencontactcentrum tel. 0318-435340.

Vragen die u hebt, worden tijdens dit consult zo goed mogelijk beantwoord. Zo nodig overlegt de diabetesverpleegkundige met uw behandelend internist over uw vragen of uw persoonlijke behandelplan. Indien u niet meer bij de internist onder behandeling bent kunt u voor de diabetesbegeleiding een afspraak bij uw huisarts maken.


Spreekuur 

 • Ede: maandag t/m vrijdag, poli interne , vleugel A, bestemming 27
 • Veenendaal: wekelijks op donderdag
 • Barneveld: woensdag, op oneven weken

Telefonisch spreekuur: aanmelden via patiëntencontactcentrum tel 0318-435340, u wordt dezelfde dag terug gebeld door de diabetesverpleegkundige. 

E-mail: diabetesverpleeg@zgv.nl U kunt een mail sturen met uw vragen. In uw mail graag naam en geboortedatum vermelden. Indien u advies wilt over aanpassingen in uw medicatie of insuline dan ook de glucosewaarden en medicatie en/of insulinedosering er bij vermelden.


Opname 

Wanneer u wordt opgenomen is het raadzaam om uw eigen diabetesmaterialen (indien u die heeft) mee te nemen:

 • Glucosemeter met lancetten en stripjes
 • Insuline pen(nen) en naaldjes
 • Dagboekje met glucosewaarden
 • (Diabetes)medicatie
 • Recente medicijnlijst 

U kunt op de afdeling overleggen welke materialen u tijdens de opname kunt blijven gebruiken.

Mocht u tijdens de opname graag uw diabetesbehandeling is eigen hand willen houden, dan kunt u dit overleggen met uw behandelend arts. Mocht u bij opname een insulinepomp gebruiken kunt u deze tijdens de opname alleen blijven gebruiken indien u zelf in staat bent deze te bedienen. 

De diabetesverpleegkundige is voor de afdeling bereikbaar voor advies, zij kan zo nodig langskomen. Indien u tijdens de opname moet leren glucosemeten en/of leren  insuline spuiten zal de verpleegkundige van de afdeling u dat aanleren. 


Insulinepomp

Begeleiding bij insulinepompbehandeling vindt plaats in het ziekenhuis, niet bij de huisarts. Niet iedereen komt voor deze behandeling in aanmerking. Indien u insuline spuit en interesse heeft in een insulinepomp kunt u dit bespreken met  de internist of diabetesverpleegkundige. Afspraken omtrent insulinepompbehandeling worden in overleg met u gemaakt afhankelijk van de behoefte, de diabetesverpleegkundige is meestal het centrale aanspreekpunt. 


Leefstijladviezen

In het overzicht met aandoeningen en behandelingen vindt u enkele leefstijladviezen (bijvoorbeeld diabetes en roken, alcohol en wat te doen als u wilt uitslapen). 

 

 

 

Handige links