U bevindt zich hier:   Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Opname in een ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Je leven kan erdoor op zijn kop gezet worden: je zelfbeeld, je kijk op de wereld, je geloof en je zinvragen kunnen erdoor veranderen, of zelfs aangetast worden.

Voor de vragen en de pijn, de smart en de vreugden die dat alles kan opleveren heeft het Ziekenhuis Gelderse Vallei een afdeling geestelijke verzorging.


Gesprek met een geestelijk verzorger

De geestelijk verzorgers, komen aan het ziekenhuisbed voor persoonlijk contact met de patiënt. Het is verder aan de patiënt om te bepalen hoe zij hun moment met de geestelijk verzorger invullen.

Er zijn patiënten die het fijn vinden hun zorgen eens van zich af te praten. Andere patiënten worstelen met specifieke problemen die ze willen doornemen: een vastgelopen leven, een beklemmend verleden, angst voor de toekomst. Weer anderen stellen het op prijs om samen met een geestelijk verzorger te kunnen bidden, bijbel te lezen of gezegend te worden. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en vallen onder het ambtsgeheim van de geestelijk verzorger.

Alle geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen die een beroep op hen willen doen, ongeacht levensbeschouwing of kerkelijke achtergrond. 


Adviesfunctie

De afdeling geestelijke verzorging heeft naast een dienstverlenende functie, ook een adviserende rol. Om die reden zijn enkele medewerkers lid van verschillende commissies. Namelijk:

Extra informatie