Klinische fysica

De klinische fysica is een medisch ondersteunend specialisme dat aan verschillende ziekenhuisafdelingen, waaronder de nucleaire geneeskunde en radiologie, ondersteuning biedt op het gebied van medische apparatuur, stralingshygiëne en wetenschappelijk onderzoek.


Op peil

De klinisch fysicus zet zich men name in voor het optimaal gebruik en het kwalitatief op peil houden van medische apparatuur. Verder adviseert de klinisch fysicus bij de aanschaf, introductie en het gebruik  van complexe medische systemen.

Daarnaast is de klinisch fysicus verantwoordelijk voor de stralingshygiëne binnen het ziekenhuis. Dit houdt in het verantwoord omgaan met radioactieve stoffen en stralende apparatuur waardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd wordt.