U bevindt zich hier:   Interne geneeskunde  Endocrinologie

Endocrinologie

Endocrinologie is een aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met hormonen en de organen die deze hormonen produceren.

De endocrinoloog houdt zich voornamelijk bezig met diabetes mellitus, ziekten van de schildklier, bijschildklieren, hypofyse, bijnieren en testikels. De meest voorkomende aandoeningen van deze organen zijn:

  • Te snelle werking (teveel productie van een of meerdere hormonen).
  • Te langzame werking (te weinig productie van een of meerdere hormonen).
  • Een verandering van het hormoonproducerend orgaan (bijvoorbeeld een knobbel) zonder verandering van de functie.

Onder behandeling bij internist of endocrinoloog

Sommige endocriene aandoeningen (zoals diabetes, schildklierziekten) komen zo vaak voor dat deze door alle internisten behandeld worden. De endocrinoloog fungeert binnen een groep specialisten als vraagbaak voor deze aandoeningen en zorgt ervoor dat de behandeling van hormoonziekten door alle specialisten aan dezelfde hoge standaard voldoet. Als het ziektebeloop hiertoe aanleiding geeft wordt de behandeling overgedragen aan de endocrinoloog.

Andere endocriene aandoeningen zijn zeldzaam. Soms denkt uw huisarts aan een zeldzame endocriene diagnose en verwijst u direct naar een endocrinoloog, soms zijn de klachten vaag en komt u in eerste instantie bij één van de andere internisten terecht. In dat laatste geval vindt er frequent onderling overleg plaats en wordt de behandeling na het stellen van de diagnose vaak overgedragen aan één van de endocrinologen.De endocrinologen op hun beurt kunnen terugvallen op de afdeling Endocrinologie van het Academisch Ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen.


Medicatie of operatie

De behandeling van patiënten met endocriene aandoeningen is meestal met medicijnen en vindt poliklinisch plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er opname in het ziekenhuis nodig.
Soms is er een korte ziekenhuisopname nodig voor het ondergaan van een zogenaamde functietest (meestal injectie en enkele bloedafnames). De verpleegafdeling waar deze testen en de meeste opnames plaatsvinden is A2-Interne 2.

Indien de aandoening operatief behandeld moet worden, doet de endocrinoloog dit niet zelf maar verwijst u door voor de ingreep. Er is een prima samenwerking met de afdeling chirurgie van Ziekenhuis Gelderse Vallei (bijvoorbeeld voor schildklier- en bijschildklieroperaties) en met de afdeling neurochirurgie van het Academisch Ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen (hypofyse chirurgie). Natuurlijk heeft u ook de keuze om naar een ander ziekenhuis verwezen te worden.