Beveiligde e-mail

De veiligheid van zorginhoudelijke informatie krijgt steeds meer aandacht. Communicatie op een veilige en betrouwbare manier, tussen zorgverleners en naar patiënten, vraagt om veilige oplossingen. Met implementatie van beveiligde e-mail (KPN Zorg Messenger, voorheen bekend als KPN Secure Mail) zorgt Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) voor veilig uitgaand e-mailverkeer van alle zorgverleners van ZGV en, indien noodzakelijk, van niet-zorgverleners. Met zorgverlener bedoelen we hier iedereen die in de zorg werkt.

Waarom beveiligde e-mail?

Het verzenden van patiëntgegevens moet voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbeveiliging (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Norm NEN7510 e.v.). Deze eisen gelden ook voor de verzending van e-mail, tegelijkertijd is ‘standaard’ e-mail niet (voldoende) beveiligd, aldus nieuwe wetgeving. Zorgaanbieders dienen dus extra voorzieningen te installeren om veilig te kunnen e-mailen.

Deze wijze van veilig verzenden van e-mails en bestanden heet in ICT-jargon ‘Transport Layer Security’ (TLS). Dit houdt in dat het verzenden van persoonlijke gegevens op een veilige manier gebeurt (bijvoorbeeld om datalek te voorkomen).

Wat houdt dit in?

De verplichting tot veilig e-mailen rust op de verzender van de mail. Als de verzender de mail niet veilig kan afleveren in de mailbox van de ontvanger, dan wordt de mail (bij de meeste mailprogramma’s) vastgehouden in het beveiligde netwerk van de Zorg Messenger van KPN. De ontvanger krijgt dan een e-mail met een notificatie (melding) over dit bericht en kan het bericht in een webmail-omgeving lezen na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Heeft u een notificatie ontvangen?

Bekijk uw e-mail in drie stappen:

  • stap 1: Maak eenmalig een account aan voor KPN Zorg Messenger. Daarmee heeft u toegang tot e-mails die worden vastgehouden.
  • stap 2: U kunt nu inloggen in uw eigen account met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • stap 3: Wilt u e-mail beantwoorden dat in dit account zit? Dat kan. Doorsturen is echter niet mogelijk, omdat het immers om onveilig verzonden e-mail gaat.

In de praktijk zullen deze stappen gelden voor een (heel) klein deel van ontvangen e-mails. Want verzonden mail wordt zoveel mogelijk in het eigen mailprogramma van de ontvanger aangeboden. Vele providers bieden dit namelijk al aan, echter (nog) niet allemaal.

Wat kunt u doen als uw provider geen veilige mail kan ontvangen?

U kunt uw provider dan vragen om ‘TLS geschikt’ te worden. Kortom dat uw provider gaat voldoen aan de regels voor veilige verzending van e-mails.Het voordeel voor u is dan dat u veilig verzonden mail gewoon in uw eigen mailprogramma ontvangt en niet meer wordt vastgehouden door KPN Zorg Messenger.

Nuttige links