Bezoeker

U bent van harte welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op deze pagina vindt u informatie over bezoektijden, parkeren, huisregels, voorzieningen en tips voor bezoekers.

Kent u iemand die in het ziekenhuis ligt? Laat deze persoon weten dat u aan hem of haar denkt en stuur een kaartje!

Post sturen

Adresseer uw post aan de patiënt als volgt:

Ziekenhuis Gelderse Vallei
t.a.v. Mevr./ Dhr. <achternaam>  
<Naam afdeling>, <kamernummer>
Postbus 9025
6710 HN Ede 

Kaartje via de website

Wilt u een kaartje sturen via onze website? Dat kan via de kaartjesservice van ons ziekenhuis. Dit kost niets. Uw ingevulde kaart wordt in kleur geprint en doordeweeks bij de patiënt bezorgd. 

Stuur een gratis kaartje

Bellen

Patiënten hebben een telefoon bij het bed. Zij hebben dan een rechtstreeks telefoonnummer. Vanwege de privacy van de patiënt geven wij dit nummer niet aan anderen. U kunt het telefoonnummer vragen aan de patiënt zelf of aan een familielid. Mobiel bellen is ook mogelijk. Ligt de patiënt met meerdere personen op een kamer? Bel dan zo kort mogelijk en vóór 21.30 uur.

De patiënt zelf kan met deze telefoon bellen naar telefoonnummers van een vaste telefoon. Bellen naar een 06-nummer is helaas niet mogelijk. Er moet altijd een 0 ingetoetst worden voor het telefoonnummer gedraaid wordt. 

Bezoektijden van Ziekenhuis Gelderse Vallei

De bezoektijden van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn dagelijks van:

 • 11.00 - 13.00 uur
 • 16.00 - 20.00 uur

Maximaal 2 bezoekers 

Per bezoekmoment mogen er maximaal 2 bezoekers op bezoek komen. Er mag daarna gewisseld worden. 

Geestelijk begeleiders

Geestelijk begeleiders zijn gedurende de hele dag welkom.

Afwijkende bezoektijden of bezoekregels

Kijk voor de uitzonderingen: 

Kinderdagbehandeling

Komt een kind voor een dagbehandeling en blijft het dus niet in het ziekenhuis slapen? Dan mag er 1 ouder/verzorger meekomen. Het is niet mogelijk om tijdens de dag te wisselen. Ander bezoek is niet toegestaan. 

Kinder en jongerenafdeling

Komt een kind voor een opname waarbij het 1 of meerdere nachten blijft slapen?
Beide ouders/verzorgers mogen 24 uur per dag aanwezig zijn, waarvan 1 ouder mag blijven slapen. Voor ander bezoek gelden vaste bezoektijden: 9.00  12.00 uur en 15.00  19.30 uur. Er mogen 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie zijn de ouders de hele dag welkom. Broertjes en zusjes mogen met de ouder(s) mee in overleg. Op de couveusezaal is het niet mogelijk om te blijven slapen. Op de afdeling zijn wel een beperkt aantal suites beschikbaar om als ouder(s) te verblijven. In overleg met de verpleegkundige wordt gekeken of er een suite beschikbaar is.

Voor overig bezoek (12 jaar en ouder) gelden vaste bezoektijden: 15.00  20.00 uur. Bezoek is alleen mogelijk in overleg met de ouder(s) en in aanwezigheid van een van hen. Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd welkom.

Tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling mogen er maximaal 2 personen naar keuze aanwezig zijn. Een eerstelijnsverloskundige of een doula die tijdens de bevalling aanwezig blijft, telt mee in dit aantal.

Na de bevalling

Als de verwachting is dat moeder op korte termijn naar huis mag, vragen we u om bezoek thuis te ontvangen.

Op de afdeling is de partner de gehele dag welkom.

Wanneer vrouwen op de kraam-verlosafdeling verblijven, mag er tussen 10.30u-11.30u en 15.00-20.00u bezoek komen. Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd welkom. De partner telt niet mee als bezoek. Kinderen tellen wel als bezoeker.

Op de afdeling dagbehandeling mag er 1 naaste bij het opnamegesprek aanwezig zijn. 

Patiënten die komen voor de dagbehandeling Oncologie mogen 1 begeleider meenemen, mits:

 1. deze begeleider geen luchtwegklachten heeft of andere klachten behorende bij corona
 2. deze begeleider geen risico heeft gelopen op corona. Dat wil zeggen dat deze begeleider:

- de laatste 10 dagen geen contact heeft gehad met iemand die corona heeft. (Ongeacht of hij of zij is gevaccineerd) 

- de afgelopen 10 dagen niet is teruggekomen uit een oranje of rood gebied in het buitenland, zie www.Nederlandwereldwijd.nl

Heeft de begeleider zelf corona gehad, dan mag deze pas meekomen als deze ten minste 24 uur klachtenvrij is en de eerste ziektedag tenminste 7 dagen geleden was. (Voor immuungecompromiteerden* is dit 14 dagen)

*immuungecompromiteerd betekent dat iemand een verminderde weerstand heeft bij bepaalde aandoeningen. Uw begeleider kan zijn of haar behandelend arts vragen  of dit bij hem of haar van toepassing is.)

Bezoekmomenten:

 • 12.00 tot 13.00 uur
 • 17.00 tot 20.00 uur

Per bezoekmoment zijn er maximaal 2 bezoekers toegestaan. 

De bezoektijden van de intensive care zijn van:

 • 11:00 tot 12:00 uur
 • 18:00 tot 20:00 uur

Er mogen twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn bij de patiënt. Er mag gewisseld worden.

Indien uw naaste in isolatie ligt is het maximale bezoekersaantal per bezoekmoment 4 personen.
2 Bezoekers per keer; 1 x wisselen. Na de bezoek wissel verzoeken we u om direct het ziekenhuis te verlaten.

Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken. Ook kan het gebeuren dat een bezoekbeperking wordt afgesproken om overbelasting of overprikkeling van een patiënt te voorkomen.

Huisregels voor bezoekers

Wij maken uw bezoek in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Onze huisregels gelden in en om ons ziekenhuis. Wij vragen u vriendelijk om zich aan deze regels te houden. 

Dieren zijn niet welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Alleen assistentiehonden (hulphonden) mogen in bepaalde gevallen op de polikliniek komen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een assistentiehond ook op een verpleegafdeling komen.

Als u in het ziekenhuis komt, is het fijn om snel op uw plaats van bestemming te zijn. Elke afdeling of polikliniek heeft daarom een uniek bestemmingsnummer. Bekijk de plattegrond voor het nummer van uw bestemming.

Vaak is de eerste gedachte om een bloemetje of een plant cadeau te geven aan iemand die in het ziekenhuis ligt opgenomen. Om teleurstelling te voorkomen, wijzen we u op onze regels in het ziekenhuis rondom bloemen en planten.

In de aarde van planten en in het water van bloemen kunnen schimmels en organismen voorkomen of groeien. Ook in het stof op kunstplanten ontstaan er bacteriën. Voor sommige patiënten zijn deze schimmels, organismen en bacteriën erg gevaarlijk. Voor de veiligheid van sommige patiënten is het daarom niet toegestaan om bloemen of planten om zich heen te hebben.  

Op alle afdelingen geldt daarom: planten en stukjes (bv. met oasis) zijn niet toegestaan.

Op onderstaande afdelingen zijn (kunst)bloemen niet toegestaan:

 • PACU/OKC
 • IC/MC
 • Oncologie
 • Kinderafdeling
 • Neonatologie
 • Dialyse

In onderstaande situaties zijn (kunst)bloemen niet toegestaan:

 • Beschermende isolatie
 • Onderzoek en behandelkamers

Handen desinfecteren

We vragen u om u handen te desinfecteren. Bij binnenkomst en het verlaten van het ziekenhuis, in de kliniek en de poliklinieken stellen wij handalcohol beschikbaar aan patiënten en hun noodzakelijk begeleiders.

u ziek bent en/of klachten heeft, zoals:

 • een huidinfectie
 • diarree
 • misselijkheid en/of braken
 • koorts
 • verkoudheid/griep

Voor kinderen geldt daarnaast ook dat zij niet op bezoek mogen komen, als: 

 • ze een kinderziekte hebben of recent contact hebben gehad met iemand met een kinderziekte

Onder kinderziekten vallen: 

 • waterpokken
 • roodvonk
 • mazelen
 • rode hond
 • bof
 • kinkhoest

Twijfelt u of u op bezoek kan komen? Neem dan contact op met de verpleegafdeling. 

Voorzieningen

Op onze pagina voorzieningen vindt u informatie over parkeren, een plattegrond van het ziekenhuis, het gastenrestaurant en meer.