Bezoektijden

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft elke dag bezoekuur.

 • 12.00 - 13.00 uur
 • 17.00 - 19.00 uur (u kunt zich tot maximaal 18.30 uur melden bij de triagelocatie)

1 bezoeker per bezoekmoment

Per bezoekmoment kunnen patiënten 1 bezoeker ontvangen. Voor uitzonderingen, zie hieronder. 

Maatregelen coronavirus

Bezoekers moeten voor binnenkomst een aantal vragen beantwoorden over corona-gerelateerde klachten. Dit kan ook online voor het bezoek via de Corona check. Bereid u goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Kijk ook de pagina 'Veilig naar het ziekenhuis' voor actuele informatie. 

Mee-eten als bezoeker

Als bezoeker kunt u tegen betaling mee-eten met degene die u bezoekt. Lees er hier meer over.

Afwijkende bezoektijden

Voor de COVID-afdeling geldt dat het iedere dag mogelijk is voor 1 bezoeker om op bezoek te komen. De 1e contactpersoon van de patiënt is van de geldende voorwaarden en maatregelen op de hoogte.

Begeleiders mogen niet meer mee naar binnen met patiënten die komen voor de dagbehandeling oncologie. Wij adviseren begeleiders om afspraken te maken over brengen en halen en niet in het ziekenhuis te wachten. Deze maatregel wordt ingesteld op advies van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie (NVMO).

Bovenstaande maatregel geldt niet voor:

 • niet-Nederlandstalige patiënten
 • patiënten die doof zijn
 • patiënten die niet zelfstandig naar de dagverpleging kunnen komen

Op de afdeling neonatologie mogen beide ouders op bezoek komen. In overleg met de verpleegkundigen is het mogelijk dat de partner op de suites blijft slapen. De verpleegkundigen maken met de ouders afspraken over een tijdslot (bijvoorbeeld bezoeken van 3 uur bij drukte op de couveusezaal). Er mogen maximaal 4 ouders tegelijk op de couveusezaal zijn. 

Daarnaast mag er tussen 15.00 tot 20.00 uur 1 keer per dag, maximaal 2 uur de volgende bezoekers op bezoek komen: 

 • 1 kind (broertje/zusje) onder de 13 jaar met 1 van de ouders mee of
 • 1 andere volwassen persoon, deze is door de ouders te kiezen en komt in plaats van 1 ouder.

Op de afdeling is de partner de gehele dag welkom. Als de verwachting is dat moeder op korte termijn naar huis mag, vragen we u om bezoek thuis te ontvangen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het aantal bezoekers in ons ziekenhuis wordt beperkt.

Wanneer vrouwen langer op de kraam-verlosafdeling verblijven mag er tussen 15.00 tot 20.00 uur 1 keer per dag, maximaal 2 uur het volgende bezoek komen: 

 • 1 kind (broertje/zusje) onder de 13 jaar met de partner mee of
 • 1 andere volwassen persoon, deze is door de ouders te kiezen.

Op de kinder- en jongerenafdeling mogen patiënten bezoek ontvangen van hun beide ouders/voogd*. Hiervan mag 1 ouder blijven slapen.

Ook mag er (1 keer per dag, maximaal 2 uur) tussen 15.00 en 20.00 uur het volgende bezoek komen: 

 • 1 kind (broertje/zus) onder de 13 jaar met 1 van de ouders of
 • 1 andere volwassen persoon die in plaats komt van 1 ouder. Deze volwassen persoon is door de ouders zelf te kiezen. 

* Voor kinderen die worden opgenomen met een ingreep voor dagbehandeling geldt dat er 1 ouder/voogd mee mag komen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid kinderen/ouders op de kamer.

Bezoekmomenten:

 • 10.30 tot 11.30 uur
 • 19.00 tot 20.00 uur

Let op! Per bezoekmoment is er maximaal 1 bezoeker toegestaan. 

Op de afdeling dagbehandeling is het alleen mogelijk om patiënten weg te brengen of op te halen. Helaas is het niet mogelijk om als bezoeker langer op de afdeling te verblijven. 

De patiënt mag gedurende het verblijf 1 bezoeker ontvangen. Deze bezoeker wordt geregistreerd in het dossier en mag gedurende de opname tot 20.30 uur blijven. Let op! Als u als begeleider mee gaat, dan geldt u als bezoeker.