Bezoektijden

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft elke dag bezoekuur.

Let op! De bezoekersregeling in ons ziekenhuis is aangepast. Hieronder vindt u meer informatie.

1 bezoeker per patiënt per dag

Algemeen geldt dat er 1 bezoeker per patiënt per dag op bezoek mag komen. Een uitzondering is er bij patiënten die verdacht of besmet zijn met het coronavirus, daarvoor geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. Bekijk in deze animatie wat hier de reden voor is. In overleg met de behandeld arts kan in bijzondere situaties hiervan worden afgeweken.

Heeft u luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid? Dan vragen wij u om niet op bezoek te komen bij patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis. Zo kunnen we onze patiënten beter beschermen.

Bezoek kinder—en jongerenafdeling

Op de kinder—en jongerenafdeling mogen patiënten alleen bezoek ontvangen van hun ouders/voogd. Dit betekent dat broertje(s) en zusje(s) en opa('s) en oma('s) helaas niet op bezoek mogen komen.

Bezoek afdeling neonatologie

Op de afdeling neonatologie gelden de volgende afspraken:

  • ouders zijn welkom tussen 8.00 en 22.30 uur
  • 1 ouder tegelijk per kind (uitzonderingen zijn in overleg mogelijk tot 8 dagen na de bevalling)
  • maximaal 2 bezoekmomenten van maximaal 3 uur per dag per kind. Wij vragen u de bezoekmomenten in overleg met de verpleging te plannen
  • maximaal 4 ouders tegelijk op de zaal
  • houd te allen tijden 1.5 meter afstand tot elkaar

Voor vragen kunt u terecht bij de verpleging.

Bezoek kraam—verlosafdeling

Op de kraam— verlosafdeling mogen vrouwen die gaan/zijn bevallen alleen bezoek ontvangen van hun partner. Dit betekent dat broertje(s) en zusje(s) en opa('s) en oma('s) helaas niet op bezoek mogen komen.

Bezoek dagverpleging oncologie

Begeleiders mogen niet meer mee naar binnen met patiënten die komen voor de dagbehandeling oncologie. Wij adviseren begeleiders om afspraken te maken over brengen en halen en niet in het ziekenhuis te wachten. Deze maatregel wordt ingesteld op advies van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie (NVMO).

Bovenstaande maatregel geldt niet voor:

  • niet-Nederlandstalige patiënten
  • patiënten die doof zijn
  • patiënten die niet zelfstandig naar de dagverpleging kunnen komen

Dagelijkse bezoektijden

  • dagelijks 17.30 - 18.30 uur

Mee-eten als bezoeker

Als bezoeker kunt u tegen betaling mee-eten met degene die u bezoekt. Lees er hier meer over.