Bezoektijden

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft elke dag bezoekuur. Voor bijna alle afdelingen geldt:

 • 12.00 - 13.00 uur
 • 17.00 - 20.00 uur

Kijk voor de uitzonderingen onder 'Afwijkende bezoektijden'. 

1 bezoeker per bezoekmoment

Voor de meeste afdelingen* geldt: per bezoekmoment kunnen patiënten 1 bezoeker ontvangen. Dit betekent dat er in totaal 2 verschillende personen per dag op bezoek kunnen gaan. Vanwege de kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis vragen we bezoekers 1,5 meter afstand te houden en een mondneusmasker te dragen tijdens het hele bezoek. Voor uitzonderingen, zie hieronder. 

* Met uitzondering van de covidpatiënten die op de verpleegafdeling (A2) worden verzorgd: per dag kunnen patiënten 1 bezoeker ontvanger. De bezoektijden vind je hieronder terug onder  'Afwijkende bezoektijden'.

Kinderen op bezoek
Wij vragen u om uw kinderen zoveel mogelijk thuis te laten tijdens het bezoekuur, om zo het besmettingsrisico te verkleinen. Uitzondering hierop is een bezoek aan een van de ouders of verzorgers, indien deze in het ziekenhuis is opgenomen. Kinderen mogen dan, mits ze geen klachten hebben, onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Hierbij geldt een maximum van 1 kind per bezoekmoment. Dit geldt alleen voor de reguliere afdelingen.

Let op! De bezoektijden - en regels gelden óók voor externe geestelijk begeleiders (voorgangers, ouderlingen uit diverse kerkelijke en religieuze stromingen). In overleg met de familie van de patiënt zijn de geestelijk begeleiders welkom tijdens het bezoekuur. 

Het dragen van een medisch mondneusmasker is in ons ziekenhuis verplicht. U dient deze te dragen tijdens uw hele bezoek. U kunt uw handen desinfecteren en een medisch mondneusmasker pakken bij de ingang van ons ziekenhuis.

In Nederland is het mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. Omdat er onder kinderen in de basisschoolleeftijd op dit moment veel coronabesmettingen zijn, vragen wij kinderen vanaf 9 jaar om in ons ziekenhuis een medisch mondneusmasker te dragen.

Door het dragen van een medisch mondneusmasker en onze andere maatregelen, zoals afstand houden, geen handen schudden en regelmatig je handen wassen, houden wij Ziekenhuis Gelderse Vallei veilig.


Bereid u goed voor op uw bezoek

We vragen u om goed voorbereid naar ons ziekenhuis te komen. Lees hier alles wat u moet weten voordat u op bezoek komt in ons ziekenhuis. 

Mee-eten is helaas niet meer mogelijk

Om de kans op besmettingen in huis zo klein mogelijk te maken is besloten dat bezoekers niet meer mogen mee-eten met de patiënt*. We vragen bezoekers hun mondneusmasker continu te dragen. De hoeveelheid besmettingen in onze regio is te hoog om risico’s te nemen.

*Voor de kinderafdeling en kraamafdeling geldt een uitzondering op bovenstaande regel. Daarnaast kan het voorkomen dat er voor een patiënt een uitzondering geldt. Wanneer er sprake is van een uitzondering, bespreekt de hoofdbehandelaar dit met de patiënt en zijn/haar contactpersoon.

De bezoektijden en -regels gelden óók voor externe geestelijk begeleiders (voorgangers, ouderlingen uit diverse kerkelijke en religieuze stromingen). In overleg met de familie van de patiënt zijn de geestelijk begeleiders welkom tijdens het bezoekuur. 

Afwijkende bezoektijden

De bezoekregeling is aangepast voor kinderen tot en met 18 jaar.

Laat uw kinderen zoveel mogelijk thuis tijdens het bezoekuur, om zo het besmettingsrisico te verkleinen.

Uitzondering hierop is een bezoek aan een van de ouders of verzorgers, indien deze in het ziekenhuis is opgenomen. Kinderen mogen dan, mits ze geen klachten hebben, onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Hierbij geldt een maximum van 1 kind per bezoekmoment.

Deze aangepaste regeling geldt alleen op de reguliere afdelingen. 

 • kinderen van 9 jaar en ouder dragen een medisch mondneusmasker. U kunt deze pakken bij de ingang van het ziekenhuis. 

 

Op de afdeling neonatologie mogen beide ouders de hele dag op bezoek komen. Op de couveusezaal zelf is het niet mogelijk om te blijven slapen. Er zijn wel een beperkt aantal suites op de afdeling die de mogelijkheid bieden om als ouder(s) op de afdeling te verblijven. In overleg met de verpleegkundige wordt er gekeken of er een suite voor u vrij is.

De verpleegkundigen maken met de ouders afspraken over het tijdslot waarop zij het beste op bezoek kunnen komen om drukte op de couveusezaal te voorkomen. Er mogen maximaal 4 ouders tegelijk zijn op de couveusezaal.

Tussen 15.00 uur en 20.00 uur mag een patiënt maximaal 1 bezoeker ontvangen.

Let op:

 • naast de patiënt mogen er niet meer dan 2 andere personen tegelijk op de kamer zijn
 • bezoekduur niet langer dan 2 uur

Tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling mogen er maximaal 2 personen naar keuze aanwezig zijn. Een eerstelijnsverloskundige of een doula die tijdens de bevalling aanwezig blijft, telt mee in dit aantal.

Na de bevalling

Als de verwachting is dat moeder op korte termijn naar huis mag, vragen we u om bezoek thuis te ontvangen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het aantal bezoekers in ons ziekenhuis wordt beperkt.

Op de afdeling is de partner de gehele dag welkom.

Wanneer vrouwen langer dan 12 uur op de kraam-verlosafdeling verblijven, mag er tussen 15.00 tot 20.00 uur, 1 keer per dag en maximaal 2 uur, 1 bezoeker komen. Hiervan telt de partner niet mee als bezoeker. Kinderen onder de 13 jaar gelden ook als bezoeker.

Op de kinder- en jongerenafdeling mogen patiënten de hele dag bezoek ontvangen van hun beide ouders/voogd, mits zij geen klachten hebben. Hiervan mag 1 ouder blijven slapen.

Tussen 15.00 uur en 20.00 uur mag een patiënt maximaal 1 bezoeker ontvangen.

Let op:

 • naast de patiënt mogen er niet meer dan 2 andere personen tegelijk op de kamer zijn
 • bezoekduur niet langer dan 2 uur
 • bezoekers die nog niet naar de kamer van de patiënt kunnen mogen in de centrale hal op de begane grond wachten

Voor kinderen die worden opgenomen met een ingreep voor dagbehandeling geldt dat er 1 ouder/voogd tijdens de opnamedag aanwezig mag zijn. Er is daarnaast geen bezoek toegestaan. Het is niet mogelijk om als ouder/voogd elkaar gedurende de dag af te wisselen. 

Bezoekmoment:

 • 17.00 tot 19.00 uur

Per bezoekmoment is er maximaal 1 bezoeker toegestaan. 

Op de afdeling dagbehandeling mag er 1 naaste bij het opnamegesprek aanwezig zijn. 

Voor de kinderdagbehandeling geldt dat er tijdens de opnamedag 1 ouder/voogd aanwezig mag zijn. Het is niet mogelijk om als ouder/voogd elkaar gedurende de dag af te wisselen. 

Patiënten die komen voor de dagbehandeling Oncologie mogen 1 begeleider meenemen, mits:

 1. deze begeleider geen luchtwegklachten heeft of andere klachten behorende bij corona
 2. deze begeleider geen risico heeft gelopen op corona. Dat wil zeggen dat deze begeleider:

- de laatste 10 dagen geen contact heeft gehad met iemand die corona heeft. (Ongeacht of hij of zij is gevaccineerd) 

- de afgelopen 10 dagen niet is teruggekomen uit een oranje of rood gebied in het buitenland.

Heeft de begeleider zelf corona gehad, dan mag deze pas meekomen als deze ten minste 24 uur klachtenvrij is en de eerste ziektedag tenminste 7 dagen geleden was. (Voor immuungecompromiteerden* is dit 14 dagen)


*immuungecompromiteerd betekent dat iemand een verminderde weerstand heeft bij bepaalde aandoeningen. Uw begeleider kan zijn of haar behandelend arts vragen  of dit bij hem of haar van toepassing is.)
De bezoektijden zijn van:


 • 11:00 tot 12:00 uur
 • 18:00 tot 20:00 uur

Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers welkom.

Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken. Ook kan het gebeuren dat een bezoekbeperking wordt afgesproken om overbelasting of overprikkeling van een patiënt te voorkomen.

Voor patiënten die op de covidafdeling zijn opgenomen geldt dat zij maximaal 1 bezoeker per dag mogen ontvangen. De bezoektijden zijn als volgt:

 • kamer 26 – 36: 16.30 tot 18.00 uur
 • kamer 37 – 47: 18.30 tot 20.00 uur

Bekijk de instructie (pdf, 144KB) voor het bezoek aan de Covidafdeling. 

U mag tijdens uw verblijf aan de Pascalstraat helaas geen bezoek ontvangen. Het is helaas ook niet mogelijk om een begeleider mee te nemen naar uw afspraak. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg.