Bezoektijden en bezoekregels

Bezoekers zijn dagelijks van harte welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Wij vragen u wel te houden aan de bezoekregels en bezoektijden die gelden voor de afdeling waar uw naaste is opgenomen. Hieronder leest u de dagelijkse bezoektijden en de uitzonderingen hierop.

Dagelijkse bezoektijden

De bezoektijden zijn op alle dagen van de week hetzelfde. De dagelijkse bezoektijden zijn: 

 • 11.00 - 13.00 uur voor direct naasten (partner, kind, ouder, gericht op zorgparticipatie)
 • 16.00 - 20.00 uur voor iedereen

Bezoekregels

 • Per bezoekmoment maximaal 2 bezoekers per patiënt
 • Wij vragen u respect te hebben voor de zorgmomenten en deze voorrang te geven; denk aan artsenvisite, onderzoeken, fysiotherapie of verpleegkundige handelingen
 • Wij vragen u respect te hebben voor de rust van de andere patiënten op de kamer
 • Probeer uw vragen aan de zorgverleners zo veel mogelijk te bundelen via de eerste contactpersoon. Als het nodig is, plannen we een familiegesprek
 • Stel één familielid/contactpersoon verantwoordelijk om andere bezoekers te coördineren om overbelasting van de opgenomen patiënt en eventuele kamergenoten te voorkomen. Het is ook belangrijk dat elke patiënt voldoende tijd heeft om te eten en te rusten

Geestelijk begeleiders zijn gedurende de hele dag welkom.

Afwijkende bezoektijden en bezoekregels

Kinderdagbehandeling

Komt een kind voor een dagbehandeling en blijft het dus niet in het ziekenhuis slapen? Dan mag er 1 ouder/verzorger meekomen. Het is niet mogelijk om tijdens de dag te wisselen. Ander bezoek is niet toegestaan. 

Kinder en jongerenafdeling

Komt een kind voor een opname waarbij het 1 of meerdere nachten blijft slapen?
Beide ouders/verzorgers mogen 24 uur per dag aanwezig zijn, waarvan 1 ouder mag blijven slapen. Voor ander bezoek gelden vaste bezoektijden: 9.00  12.00 uur en 15.00  19.30 uur. Er mogen 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. 

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie zijn de ouders de hele dag welkom. Broertjes en zusjes mogen met de ouder(s) mee in overleg. Op de couveusezaal is het niet mogelijk om te blijven slapen. Op de afdeling zijn wel een beperkt aantal suites beschikbaar om als ouder(s) te verblijven. In overleg met de verpleegkundige wordt gekeken of er een suite beschikbaar is.

Voor overig bezoek geldt: 12 jaar en ouder. Bezoek is alleen mogelijk in overleg met de ouder(s) en in aanwezigheid van een van hen. Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd welkom.

Tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling mogen er maximaal 2 personen naar keuze aanwezig zijn. Een eerstelijnsverloskundige of een doula die tijdens de bevalling aanwezig blijft, telt mee in dit aantal.

Na de bevalling

Als de verwachting is dat moeder op korte termijn naar huis mag, vragen we u om bezoek thuis te ontvangen.

Op de afdeling is de partner de gehele dag welkom.

Wanneer vrouwen op de kraam-verlosafdeling verblijven, gelden de volgende afspraken:

 • partner is gehele dag welkom en kan blijven slapen
 • bezoek tussen 11.00 en 20.00 uur
 • maximaal 2 bezoekers op de kamer
 • broertjes en zusjes welkom met een ouder/verzorger
 • bezoek wacht in lounge tijdens uitvoeren medische of verpleegkundige handelingen

Bij het opnamegesprek mag 1 persoon aanwezig zijn. Diegene mag bij u blijven tot aan het moment van uw onderzoek, operatie of behandeling en wordt daarna gevraagd om de afdeling te verlaten. De verpleegkundige spreekt tijdens het opnamegesprek met u af wanneer uw naaste weer terug naar de afdeling mag komen. In principe is dat op het moment dat u weer naar huis mag en opgehaald wordt.

Patiënten die komen voor de dagbehandeling Oncologie mogen 1 begeleider meenemen, mits:

 1. deze begeleider geen luchtwegklachten heeft of andere klachten behorende bij corona
 2. deze begeleider geen risico heeft gelopen op corona. Dat wil zeggen dat deze begeleider:

- de laatste 10 dagen geen contact heeft gehad met iemand die corona heeft. (Ongeacht of hij of zij is gevaccineerd) 

- de afgelopen 10 dagen niet is teruggekomen uit een oranje of rood gebied in het buitenland, zie www.Nederlandwereldwijd.nl

Heeft de begeleider zelf corona gehad, dan mag deze pas meekomen als deze ten minste 24 uur klachtenvrij is en de eerste ziektedag tenminste 7 dagen geleden was. (Voor immuungecompromiteerden* is dit 14 dagen)

*immuungecompromiteerd betekent dat iemand een verminderde weerstand heeft bij bepaalde aandoeningen. Uw begeleider kan zijn of haar behandelend arts vragen  of dit bij hem of haar van toepassing is.)

Bezoekmomenten:

 • 12.00 tot 13.00 uur
 • 17.00 tot 20.00 uur

Per bezoekmoment zijn er maximaal 2 bezoekers toegestaan. 

De bezoektijden van de intensive care zijn van:

 • 11:00 tot 12:00 uur
 • 18:00 tot 20:00 uur

Er mogen twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn bij de patiënt. Er mag gewisseld worden.

Indien uw naaste in isolatie ligt is het maximale bezoekersaantal per bezoekmoment 4 personen.
2 Bezoekers per keer; 1 x wisselen. Na de bezoek wissel verzoeken we u om direct het ziekenhuis te verlaten.

Houd alstublieft wel rekening met afdelingsafspraken. Ook kan het gebeuren dat een bezoekbeperking wordt afgesproken om overbelasting of overprikkeling van een patiënt te voorkomen.