Voorzieningen voor bezoekers

Welke voorzieningen zijn er voor bezoekers?

Voorzieningen in de centrale hal

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u een groot aantal andere voorzieningen:

Voorzieningen op het voorplein

Op het voorplein van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn te vinden:

  • kiss & ride plekken voor halen en brengen
  • parkeerservice
  • taxistandplaats
  • rookplek
  • rolstoelplek
  • betaalautomaten parkeergarage

Warme en koude dranken

Op verschillende plekken in het ziekenhuis staan automaten voor koffie en thee. U vindt deze drankenautomaten op de verpleegafdelingen en poliklinieken.

Rollators en rolstoelen

Bij de ingang van het ziekenhuis staan rollators en rolstoelen. Hiervan kunt u gebruik maken met een muntstuk van 1 euro of 20 eurocent.

Draadloos internet

Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt u toegang tot draadloos internet. Dat gaat als volgt: zoek met uw smartphone, laptop of tablet verbinding met wifi. Kies ‘ZGVwifi’ om uw apparaat met het internet te verbinden. U heeft hiervoor geen wachtwoord nodig. Het accepteren van de voorwaarden is wel noodzakelijk. Het gebruik van ons netwerk is op eigen risico.

Mobiel bellen

Mobiel bellen is toegestaan in het ziekenhuis. Houd wel rekening met andere aanwezigen. Bel niet op luide toon en houd uw gesprekken kort. Op enkele afdelingen moet u uw telefoon uitschakelen.

Patiëntenvoorlichting en informatie

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u de afdeling patiëntenvoorlichting en informatie. De medewerkers helpen u graag met allerlei voorlichtingsmateriaal en informatie over behandelingen, voorzieningen en patiëntenverenigingen. 

Stilteruimte

In de centrale hal is een aparte stilteruimte. Daar is gelegenheid voor een moment van bezinning, gebed of privacy. U kunt er in alle rust iets lezen. Er zijn geestelijke boeken aanwezig. Ook is er de mogelijkheid voor het uitvoeren van een reinigingsritueel, voorafgaand aan het Islamitisch gebed.

Tolken voor doven en anderstaligen

Doven en anderstaligen kunnen de hulp inschakelen van een tolk. Ook zijn er contactpersonen voor patiënten van Turkse en Marokkaanse afkomst. Vraag naar de mogelijkheden bij de verpleegkundige of bij de afdeling patiëntenvoorlichting & informatie.

Borstvoeding en kolven

Geeft u borstvoeding of wilt u kolven? Op de kraamafdeling in het ziekenhuis is een speciale kamer die u daarvoor kunt gebruiken. Vraag ernaar bij de receptie van de kraamafdeling.

De stilteruimte
De stilteruimte