Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Ziekenhuis Gelderse Vallei is dhr. J.W.J. Meulenkamp.

Contactgegevens

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

  • telefoon: (0318) 43 38 91
  • e-mail: functionarisgegevensbescherming@zgv.nl

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

De functionaris gegevensbescherming is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en belegt meer verantwoordelijkheden bij organisaties

Meer informatie

Lees meer hierover op de website www.autoriteitspersoonsgegevens.nl