Klacht indienen

In Ziekenhuis Gelderse Vallei doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, verblijf in het ziekenhuis of over de manier waarop u bent benaderd. Wij horen het graag als u niet tevreden bent en vragen u om uw ervaringen en klachten bij ons kenbaar te maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken en om onze zorg te verbeteren.

De klachtenbemiddelaar geeft u informatie en advies en kan voor u bemiddelen. De klachtenbemiddelaar stemt de wijze van afhandeling met u af. Mogelijk stelt u prijs op een mondelinge/telefonische of schriftelijke reactie. Een andere mogelijkheid is een bemiddelingsgesprek onder leiding van een klachtenbemiddelaar. Misschien wilt u de klacht alleen bekend maken om intern te bespreken. Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de bemiddeling , kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. 

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek door de klachtencommissie ontvangt u een reactie van de raad van bestuur op uw klacht. Hierbij wordt ook aangegeven of er maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De klachtenbemiddelaars en alle leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij willen zoveel mogelijk leren en verbeteren naar aanleiding van uw klacht. Anonieme overzichten van klachten worden geanalyseerd en gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Wat kan ik doen? 

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken medewerker, arts of leidinggevende van de afdeling. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om er met een ander over te spreken? Dan kunt u contact opnemen met een klachtenbemiddelaar, bijvoorbeeld door onderstaand klachtenformulier in te vullen. 

Velden met een * zijn verplicht. 

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...