Contact

Afspraak maken of wijzigen

Wilt u een afspraak maken of wijzigen? Bel dan (0318) 43 43 45. De medewerkers van onze patiëntenservice helpen u graag. U kunt uw ingeplande afspraken bekijken in MijnZGV, in de toekomst kunt u ook in MijnZGV afspraken maken.

Contact met een polikliniek

Heeft u een (medische) vraag voor een polikliniek? Neem dan telefonisch contact met ons op. De medewerkers van onze patiëntenservice helpen u graag. Op deze pagina staat ook het nummer van de spoedeisende hulp. 

Wijzigingen doorgeven

U kunt uw adreswijziging, nieuwe zorgverzekering of gewijzigde persoonsgegevens doorgeven via dit formulier

Heeft u een algemene vraag voor Ziekenhuis Gelderse Vallei, bijvoorbeeld over bezoektijden, mee-eten, parkeren etc. bel dan naar (0318) 43 43 43. De medewerkers van onze receptie helpen u graag. U kunt uw vraag ook doorgeven via het contactformulier

Mijn ZGV is uw beveiligde, online patiëntenportaal. U kunt in MijnZGV:

 • uw afspraken in het ziekenhuis bekijken
 • delen van uw medisch dossier bekijken, zoals uitslagen van onderzoeken
 • gebruikmaken van online zorg, zoals e-Zorg
 • uw persoonlijke gegevens bekijken en deels wijzigen

Wanneer u vragen heeft over MijnZGV, kunt u bellen naar (0318) 43 43 45 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur).

Onze adviesraden vertegenwoordigen de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. Met behulp van deze adviesraden kunnen wij de zorg beter afstemmen op hun behoeften. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de: 

 • cliëntenraad
 • kinderadviesraad 
 • U kunt ook contact opnemen met een patiënt, bijvoorbeeld door een e-card of post te sturen of te bellen.

  Heeft u een suggestie voor ons, of wilt u een compliment doorgeven? Dat kan via de volgende contactformulieren:

  Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze doorgeven aan onze klachtenfunctionaris.

  Pers en media

  Heeft u vragen over onze nieuws of persberichten, of heeft u een persvraag? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling communicatie via (0318) 43 57 46. Ook verzoeken voor interviews, filmopname en fotografie kunt u voorleggen aan de afdeling communicatie. Wij vragen u de privacy van onze patienten en medewerkers te respecteren en niet zonder toesteming opnames of foto's te maken. 

  Wij vinden het belangrijk om basisschoolkinderen kennis te laten maken met het ziekenhuis. Daarbij richten wij ons voornamelijk op de leerlingen van groep 3, 4 en 5. U kunt de volgende aanvragen doen: 

 • het spreekbeurtpakket voor basisschoolleerlingen 
 • de leskist voor basisscholen
 • rondleiding voor basisscholen