Verkrijgbaarheid en vergoeding

Vergoeding dieetpreparaten

Het gebruik van dieetpreparaten in het ziekenhuis is gratis. Zijn er thuis dieetpreparaten nodig? Dan kan een diëtist of arts vergoeding aanvragen bij de zorgverzekeraar. Er is alleen kans op vergoeding als er een indicatie is en als het dieetpreparaat wordt gebruikt op advies van een diëtist of arts. Of de kosten daadwerkelijk worden vergoed, hangt af van de zorgverzekeraar, de polisvoorwaarden en de reden van gebruik. De kosten voor het gebruik van een module gaan af van het verplicht eigen risico.

Verlenging periode vergoeding

Dieetpreparaten worden voor een bepaalde periode vergoed. Dit kan variëren van 1 tot 12 maanden. Als de machtiging verloopt, is het gebruikelijk dat het facilitair bedrijf of de apotheek u daarover informeert. Is de machtiging (bijna) verlopen? Dan is het mogelijk om met de diëtist of arts te overleggen over verlenging van de machtiging.

Levering via facilitair bedrijf

De diëtist vraagt de vergoeding digitaal aan. De dieetpreparaten worden in principe de volgende dag al thuisbezorgd. Het facilitair bedrijf stuurt de machtiging of factuur door naar de zorgverzekeraar. Vervolgbestellingen kunnen rechtstreeks bij het facilitair bedrijf worden gedaan. Een facilitair bedrijf heeft een groter assortiment dan de apotheek. U kunt daardoor meer verschillende merken en smaken proberen.

Levering via apotheek

De diëtist geeft een machtiging (verklaring dieetpreparaten) voor het dieetpreparaat mee. Deze kan worden ingeleverd bij de apotheek. Soms faxt de diëtist de machtiging rechtstreeks naar de apotheek. De dieetpreparaten kunnen bij de apotheek worden opgehaald. De apotheek kan ze ook laten thuisbezorgen. Gewenste smaken en soorten zijn na te bestellen in overleg met de apotheek.