Parenterale voeding thuis

Ook in de thuissituatie kan parenterale voeding worden gegeven. De diëtist van het voedingsteam bepaalt, in overleg met de arts, de soort en de hoeveelheid. Gebruikersgemak is een belangrijk aspect bij de keuze.

Vooraf regelen

Voordat totale parenterale voeding in de thuissituatie gegeven kan worden, moet een aantal zaken worden geregeld. In Ziekenhuis Gelderse Vallei coördineren de voedingsverpleegkundige en de diëtist van het voedingsteam het ontslag rondom de parenterale voeding:

  • levering van de parenterale voeding
  • levering van de toedieningsmaterialen
  • levering van de volumepomp
  • inzet van verpleegkundigen van het specialistisch team van de thuiszorg voor het aan- en afkoppelen van de voeding
  • inzet van deze verpleegkundigen voor de verzorging van de katheter

Materialen in bruikleen

De parenterale voeding, de toedieningsmaterialen en volumepomp worden geleverd door het facilitair bedrijf. Moeten er vitamines, mineralen en eventueel elektrolyten aan de parenterale voeding toegevoegd worden? Dan levert de apotheek van het facilitair bedrijf de voeding kant en klaar aan. Deze voeding moet gekoeld bewaard worden. Daarom krijgt u een koelkast in bruikleen.

Contact met het ziekenhuis

Na ontslag houden de diëtist en voedingsverpleegkundige van het voedingsteam regelmatig contact met zowel u als de verpleegkundigen van het specialistisch team van de thuiszorg. Dit contact zal vaak telefonisch zijn.

Alarmsignalen

Bij sommige alarmsignalen is het belangrijk contact op te nemen. Het is belangrijk hierover duidelijke afspraken te maken. Denk aan:

  • problemen met de katheter of katheterpoort, zoals roodheid rondom de insteekopening
  • koorts, diaree, of braken
  • hoesten of benauwdheid
  • duizeligheid
  • geringe urineproductie of erg geconcentreerde urineproductie