Toediening

Parenterale voeding wordt altijd opgestart in het ziekenhuis. Daarna kan het in de thuissituatie worden voortgezet. In het ziekenhuis wordt parenterale voeding in principe 24 uur per dag toegediend. De afdelingsverpleegkundigen koppelen de voeding aan en af.

Volumepomp

Parenterale voeding wordt altijd toegediend met een volumepomp. Zo is regelmatige inloop gewaarborgd. De snelheid van een volumepomp wordt ingesteld op het aantal ml dat per uur moet worden toegediend.

Voorbeeld:

  • per 12 uur moet 1000 ml parenterale voeding worden toegediend. De toedieningssnelheid is dan 1000 : 12 = 83.3 ml/uur. Dit kan worden afgerond op 85 ml/uur

Toedieningsweg

Parenterale voeding kan worden toegediend via een centraal veneuze katheter of via een Port a Cath (PAC). De keuze hangt onder meer af van de indicatie en periode dat de voeding nodig is.

Overgang van ziekenhuis naar thuis

In de thuissituatie kan parenterale voeding vaak intermitterend over een aantal uren van de dag of nacht worden toegediend. Is dit het geval? Dan is het advies om ten minste 2 dagen voor ontslag uit het ziekenhuis over te stappen op het aangepaste schema. Dat wil zeggen: in het ziekenhuis wordt al gestart met een hogere inloopsnelheid van de voeding. Zo kan er nog tijdens de opname worden geobserveerd hoe deze overgang verloopt.

Toediening in de thuissituatie

Een verpleegkundige van het specialistisch team van de thuiszorg koppelt de voeding thuis aan en af. De voedingsverpleegkundige bepaalt in overleg met het verpleegkundig specialistisch team van de thuiszorg welke volumepomp u mee naar huis krijgt. Het facilitair bedrijf geeft een draagbare pomp in bruikleen. Daardoor heeft u zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. Zorgvuldig omgaan met de centraal veneuze katheter is van groot belang. Belangrijke tips staan op de patiëntveiligheidskaart (pdf, 1.994KB) van de Patiëntenfederatie Nederland.