Toediening parenterale voeding

Parenterale voeding wordt altijd opgestart in het ziekenhuis. Daarna kan het in de thuissituatie worden voortgezet. In het ziekenhuis wordt parenterale voeding in principe 24 uur per dag toegediend. De afdelingsverpleegkundigen koppelen de voeding aan en af.

Toedieningsweg

Parenterale voeding kan worden toegediend via:

 De keuze hangt onder meer af van de indicatie en periode dat de voeding nodig is.

Overgang van ziekenhuis naar thuis

In de thuissituatie kan parenterale voeding vaak, met tussenpozen, over een aantal uren van de dag of nacht worden toegediend. Is dit het geval? Dan is het advies om ten minste 2 dagen voor ontslag uit het ziekenhuis over te stappen op het aangepaste schema. Dat wil zeggen: in het ziekenhuis wordt al gestart met een hogere inloopsnelheid van de voeding. Zo kan er nog tijdens de opname worden geobserveerd hoe deze overgang verloopt.

Toediening in de thuissituatie

Een patiënt wordt begeleid door het specialistisch team van de thuiszorg en het voedingsteam van het ziekenhuis. Het materiaal wordt verzorgd door een facilitair bedrijf dat gekoppeld is aan uw verzekering.

  • het specialistisch team thuiszorg begeleidt een patiënt thuis en houdt zich met de technische kant van de zorg bezig zoals: aansluiten en afkoppelen van de totale parenterale voeding (TPV)
  • het voedingsteam zorgt ervoor dat de TPV naar de behoefte van patiënten wordt aangepast
  • de Trombosedienst neemt 1 x per bloed af, dit wordt minder frequent als de bloedwaarden van een patiënt stabiel blijven
  • de apotheek van het facilitair bedrijf levert de TPV in kant en klare zakken aan huis
  • het facilitair bedrijf levert alle benodigdheden voor de TPV, zoals een infuuspaal, volumepomp, koelkast, etc.