Medicijnen via een sonde

Het is vaak lastig om medicatie door de sonde toe te dienen, want het risico op verstopping is aanwezig. Ook kan niet alle medicatie vermalen worden voor toediening door de sonde. Voor een veilige dosering en toediening is het van belang dat de medicatie van een patiënt gecontroleerd en zo nodig wordt aangepast door een apotheker. Indien mogelijk is het doorslikken van de medicatie het meest praktisch. De medicatie hoeft dan niet door de sonde te spoelen. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn er verschillende oplossingen:

Toedienen 

  • de hoofdbehandelaar en / of apotheker past de medicatie aan, zodat dit veilig toegediend kan worden door de sonde
  • tabletten kunnen worden vervangen door zetpillen, suspensies, goed oplosbare tabletten of poeders
  • spoel de sonde goed door vóór de toediening van de medicatie zodat de medicatie en voeding niet op elkaar reageren in de sonde en daardoor verstopping veroorzaken
  • het is belangrijk om de tabletten en poeders  goed op te lossen, om klontjesvorming en daardoor verstopping te voorkomen
  • het is belangrijk om de sonde na medicatietoediening altijd goed te spoelen met minimaal 30 ml water om verstopping te voorkomen. Verstoppingen zijn namelijk erg lastig op te heffen
  • de maat van de sonde en ligging van de tip zijn belangrijk voor een goede toediening van de medicatie. Informeer de apotheker over de maat en ligging van de tip van de sonde
  • wanneer het weer lukt om de medicatie door te slikken en toediening via de sonde niet meer nodig is, kan de medicatie weer aangepast worden door de apotheker. Neem hiervoor contact op met de apotheker