Sondevoeding thuis

Sondevoeding wordt veelal in de tweede lijn (het ziekenhuis) geïndiceerd en opgestart, waarna voortzetting in de thuissituatie soms nog nodig is. Maar ook in de eerste lijn kan sondevoeding worden gestart.

In het stroomschema (pdf, 135KB) staat aangegeven welke acties hiervoor nodig zijn. Ook staan de verantwoordelijkheden per discipline vermeld.

Keuze soort sondevoeding

Sondevoeding in de thuissituatie wordt in principe functiegericht aangevraagd. De diëtist geeft aan, aan welke eisen de voeding moet voldoen. Zoals de hoeveelheid eiwit, energie en het wel of niet bevatten van voedingsvezel. Het facilitair bedrijf bepaalt dan welke voeding wordt geleverd. Hiervoor kunnen afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar.

Vergelijk de soorten sondevoeding

In het schema vergelijkbare soorten sondevoeding (pdf, 177KB) staat een overzicht van de merken en soorten sondevoeding die in Nederland beschikbaar zijn. Als de keuze voor een sondevoeding is gemaakt, verandert dit niet meer bij volgende leveringen. Tenzij de diëtist aangeeft dat wijziging van samenstelling noodzakelijk is.

Aanvraag bij zorgverzekeraar

De basis zorgverzekering vergoedt de kosten voor het toedienen van sondevoeding. Maar alleen als de indicatie aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het gaat wel ten koste van het verplicht eigen risico. De diëtist vult de Verklaring dieetpreparaat ten behoeve van de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraars sluiten jaarlijks meestal met 1 of meer facilitaire bedrijven een contract af voor de levering van sondevoeding en toebehoren. Het is belangrijk eerst te checken of een facilitair bedrijf voor u mag leveren. Diëtisten kunnen een toegangscode aanvragen voor de beveiligde websites van de facilitaire bedrijven.

Facilitaire bedrijven

Apotheken kunnen over het algemeen geen sondevoeding uit voorraad leveren. Daarnaast zijn niet alle toedieningmaterialen via de apotheek verkrijgbaar. Schakel daarom een facilitair bedrijf in. Zeker als ook een voedingspomp nodig is. Alleen een facilitair bedrijf kan die in bruikleen geven. Als de diëtist de eerste aanvraag heeft ingediend, neemt het facilitair bedrijf contact op met u (de patiënt). Zij maken een afspraak voor het afleveren van de voeding en materialen. Het facilitair bedrijf geeft ook, indien gewenst een instructie bij het afleveren. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het bestellen van nieuwe voeding en/of materialen.

De facilitaire bedrijven die sondevoeding kunnen leveren zijn: