Toediening sondevoeding

Sondevoeding kan worden toegediend op verschillende manieren, met verschillende toedieningstechnieken en via verschillende soorten sondes. De (voedings)verpleegkundige en diëtist kunnen hierover adviseren.

Wijze van toedienen

De sondevoeding kan worden toegediend via bolussen/porties. Dit is alleen geschikt bij het toedienen van sondevoeding in de maag. De door de diëtist voorgeschreven hoeveelheid sondevoeding wordt met een voedingsspuit rechtstreeks via de sonde toegediend.

 • de bolussen worden 4 tot 6 x per dag toegediend.
 • de sondevoeding moet op kamertemperatuur zijn.
 • de sondevoeding wordt rustig toegediend.
 • de bolus kan een zwaar gevoel geven dat tot misselijkheid kan leiden. Overleg in dat geval met de diëtist.

let op:

 • spoel voor het toedienen van de voeding de sonde door met water. Hiermee controleert u of de sonde doorgankelijk is en of de positie van de sonde juist is
 • spoel na het toedienen van de voeding de sonde goed na met minimaal 30ml water via de Enfit spuit

Via de voedingspomp wordt de sondevoeding continu toegediend over het aantal uren dat door de diëtist is voorgeschreven. Deze werkwijze is geschikt voor toediening van sondevoeding in de maag én dunne darm. De voordelen van deze werkwijze zijn:

 • de toediening van de sondevoeding is nauwkeurig te doseren
 • het geeft minder klachten van een zwaar gevoel en misselijkheid
 • de voedingspomp wordt geleverd met een rugzak waardoor mobiliteit mogelijk blijft

Let op:

 • spoel de sonde voor het aansluiten van de voeding door met minimaal 30ml water via de Enfit spuit. Hiermee controleert u of de sonde doorgankelijk is en of de positie van de sonde juist is
 • spoel na het afkoppelen van de voeding de sonde goed door met minimaal 30ml water via de Enfit spuit

Lees voor meer informatie ook de pagina neusmaagsonde > ligging controleren.

Levering van materiaal

Het facilitair bedrijf dat de sondevoeding levert heeft diverse voedingspompen beschikbaar. Voor meer informatie over de materialen en de voedingspomp kunt u kijken op de website van het facilitair bedrijf dat uw materialen levert.