Hulp bij lezen

Welkom op de website van Ziekenhuis Gelderse Vallei! Bent u slechtziend en wilt u hulp bij lezen? Wij geven u hier tips.

Ziekenhuis Gelderse Vallei vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.

Tekst vergroten of verkleinen

Wilt u een tekst groter maken? Dat kan door de knoppen van uw toetsenbord te gebruiken. Welke knoppen dat zijn verschilt per browser.


Google Chrome, Mozilla Firefox en Internet explorer


  • Inzoomen, om te vergroten: druk tegelijkertijd op CTRL en + (plus) knop
  • Uitzoomen, om te verkleinen: druk tegelijkertijd op CTRL en - (min) knop
  • Klaar met vergroten of verkleinen? Druk tegelijkertijd op CTRL en 0 (nul) knop


Windows  • Vergrootglas activeren: druk op de Windows knop en ++ (plus) knop
  • Vergrootglas in-/uitzoomen: druk op de Windows knop en + (vergroten) of - (verkleinen) knop
  • Vergrootglas sluiten: druk op de Windows knop en op ESC

Goede leesbaarheid van de teksten

De website is voor iedereen. Ook voor slechtzienden en kleurenblinden. We vinden het belangrijk dat de website toegankelijk is voor iedereen. Het ontwerp, kleurgebruik en taalgebruik van de website houden daar rekening mee.