Gebruikersvoorwaarden MijnZGV

MijnZGV is het patiëntenportaal van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit online patiëntenportaal biedt u, als patiënt van ons ziekenhuis, de mogelijkheid om op een veilige manier informatie uit te wisselen met Ziekenhuis Gelderse Vallei.

 Privacy en veiligheid

 • Alle informatie die Ziekenhuis Gelderse Vallei in uw online patiëntenportaal plaatst, is alleen bedoeld voor uw eigen gebruik
 • U krijgt toegang tot MijnZGV door in te loggen met uw DigiD en extra sms-controle, of de DigiD-app.
 • Zorg ervoor dat de computer, tablet en/of smartphone waarop u inlogt in MijnZGV goed is beveiligd.
 • Zorg ervoor dat onbevoegde anderen geen toegang hebben tot uw scherm en daarmee tot uw gegevens. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door het scherm te vergrendelen als u ervan wegloopt.
 • Ga zorgvuldig om met uw medische gegevens. Berg afdrukken uit uw medisch dossier goed op en denk na over wat u deelt met anderen. Ziekenhuis Gelderse Vallei raadt het af om medische gegevens te delen op sociale media.
 • Bent u niet actief in MijnZGV? Log dan uit en sluit daarna de internetbrowser. 
 • Alle e-consults die u heeft met uw zorgverleners worden opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen deze e-consults ook lezen. Zij hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten.
 • Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden. Alleen de arts die u behandelt en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij mogen informatie over u alleen aan anderen geven, als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Medewerkers moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens via internet. Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van het online patiëntenportaal te kunnen garanderen. Al het elektronisch verkeer tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat dit verkeer niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen. Door de inlogcombinatie van DigiD en extra controle via sms of de DigiD-app, is de kans zeer klein dat uw MijnZGV gehackt zou kunnen worden.

Inzage in medisch dossier

Via het online patiëntenportaal MijnZGV kunt u gedeeltes van uw medisch dossier inzien. Houdt u hierbij rekening met het volgende: 

 • Het is mogelijk dat u informatie in uw medisch dossier niet begrijpt of dat u ongerust wordt. Tijdens uw volgende bezoek aan de arts kunt u dit met hem of haar bespreken. Of bekijk de veelgestelde vragen over het medisch dossier. Hier vindt u onder andere adviezen die u mogelijk kunnen helpen.
 • Er kan tijd zitten tussen het moment dat een uitslag bekend is en het moment dat u hierover met uw arts in gesprek kunt gaan. Uw behandelaar vertelt tijdens uw volgende afspraak wat de uitslagen betekenen. U bepaalt zelf of u uitslagen van onderzoeken vooraf wilt bekijken. U bent dit niet verplicht.
 • Afwijkende uitslagen hoeven geen reden tot zorg te zijn. Er kan een verklaring voor zijn. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen met u en geeft u uitleg. Als uw huisarts een onderzoek heeft aangevraagd, dan bespreekt uw huisarts de uitslagen met u. Heeft uw behandelend specialist in Ziekenhuis Gelderse Vallei een onderzoek aangevraagd? Dan bespreekt uw specialist de uitslagen met u. Hij/zij gebruikt daarvoor eventueel ook de uitslagen van andere onderzoeken.
 • Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende bezoek aan de arts? Bij de veelgestelde vragen over het medisch dossier leest u wat u in zo'n geval kunt doen.
 • U bent niet verplicht om uw medisch dossier te bekijken. U heeft een recht op niet weten.

Goed om te weten

 • Is er sprake van spoed? Dan is MijnZGV niet geschikt. Neem in geval van spoed direct contact op met uw huisarts, met de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.
 • Het is belangrijk om uw zorgverlener juiste en volledige informatie over uw gezondheid te geven. Zorgverleners baseren hun advies op de informatie die u hen geeft.
 • Bij het online contact tussen uw zorgverlener en u gaan wij uit van de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG.
 • Heeft u een klacht of een advies? U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven via de contactformulieren op onze website.

Tot slot

Bij de veelgestelde vragen en in het online patiëntenportaal MijnZGV is nadere uitleg te vinden over het gebruik van MijnZGV. Tips over veilig gebruik van DigiD vindt u op de website van DigiD.

Door in te loggen op MijnZGV geeft u aan dat u kennis heeft genomen van onze gebruikersvoorwaarden en dat u deze accepteert.

Terug naar inlogpagina