Online inzage in medisch dossier met MijnZGV

Op elk gewenst moment van de dag uw bloeduitslagen bekijken? Dat is mogelijk dankzij MijnZGV. Dit is een persoonlijk, online patiëntenportaal. Via MijnZGV kan iedereen van 16 jaar en ouder die als patiënt geregistreerd staat bij ons ziekenhuis, digitaal inzage krijgen in zijn of haar medisch dossier. Zo kunnen patiënten zich beter voorbereiden op een afspraak bij de arts. Achteraf kunnen zij uitslagen nog eens rustig nalezen.

Niet verplicht, wel handig

Gebruik van MijnZGV is niet verplicht, maar kan wél heel handig zijn. Inzicht in de eigen medische gegevens kan er namelijk voor zorgen dat patiënten meer inzicht krijgen in hun aandoening en het verloop ervan. Een patiënt vertelt: ‘Bijna alles wat ik moet weten over mijn aandoening staat in MijnZGV. Daardoor kan ik veel meer zelf de regie nemen bij de behandeling van mijn aandoening. Dat is voor mij heel prettig.’ Een andere patiënt vertelt: ‘Ik weet wat ik voel en zie dat ook terug in de uitslagen die ik in mijn medisch dossier lees. Ik weet beter waar het gesprek met de arts over zal gaan. Daardoor kan ik gerichtere vragen stellen.’

Beter voorbereid

Mevrouw Eijlander is al jaren hartpatiënt. MijnZGV heeft voor haar veel extra waarde: ‘Als chronisch patiënt ben ik inmiddels redelijk in staat om uitslagen te interpreteren. Doordat ik die van tevoren kan lezen in MijnZGV, ben ik beter voorbereid op het gesprek met de arts. Ik kan gerichtere vragen stellen. Bovendien kan ik na afloop bepaalde zaken nog eens teruglezen. Als ik een vraag heb, kan ik die direct stellen in een e-consult. Ik wacht niet meer af tot een volgend bezoek. Voor mij als chronisch patiënt is het heel prettig dat ik zo op een snelle, laagdrempelige manier mijn vragen en zorgen kan bespreken. Door MijnZGV heb ik meer inzicht gekregen in mijn aandoening en in het verloop ervan. Ik ben een stuk mondiger assertiever geworden.’

MijnZGV inzage
Dokter Bemelmans kijkt samen met een patiënt in MijnZGV