MijnZGV voor kinderen

Kinderen hebben ook toegang tot MijnZGV. Voor hen gelden andere regels dan voor volwassenen. Als ouders of voogd kunt u tot uw kind 16 jaar is meekijken in de MijnZGV omgeving van uw kind. U dient hiervoor toestemming te regelen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Om toegang te krijgen tot MijnZGV heeft uw kind een eigen DigiD nodig 

Heeft uw kind nog geen DigiD? Vraag dan een eigen DigiD voor uw kind aan. 

Let op: als uw kind een eigen smartphone of tablet heeft, dan kan daar hun eigen DigiD-app op worden geïnstalleerd. Heeft uw kind nog geen eigen smartphone of tablet? Dan is het belangrijk dat er een DigiD met extra SMS-controle wordt aangevraagd. 

Ook kinderen tot 12 jaar hebben een eigen DigiD nodig om in MijnZGV te kunnen. Het is belangrijk dat u als ouder/voogd daarnaast ook toestemming regelt om in MijnZGV te kijken. Hoe u dit doet leest u bij 'Toestemming regelen om MijnZGV van mijn kind in te zien.'

Let op! De MijnZGV-omgeving van uw kind kan niet worden gekoppeld aan uw eigen DigiD of eigen MijnZGV-omgeving. 

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen zelf in hun dossier kijken als hun ouders dit goed vinden. Andersom hebben de wettelijk vertegenwoordigers van kinderen (ouders of voogd) in deze leeftijdsgroep toestemming van hun kind nodig om mee te mogen kijken. 

Controle vanuit het ziekenhuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Daarom is MijnZGV alleen toegankelijk voor wettelijk vertegenwoordigers en kinderen van wie het identiteitsbewijs is gecontroleerd. Het ziekenhuis heeft deze gegevens nodig om de relatie tussen ouders/voogd en kind te controleren. Zorg er daarom voor dat u altijd het identiteitsbewijs van uw kind en van uzelf bij de hand heeft om verificatievragen te kunnen beantwoorden. 

Als kinderen 16 jaar of ouder zijn mogen zij zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Lees ook de rechten en plichten voor kinderen. Ouders hebben vanaf dan formeel geen toegang meer tot het MijnZGV-account van hun kind. Daarom staat vanaf dan MijnZGV niet meer standaard voor hen open.

Het is mogelijk om als ouder in de MijnZGV-omgeving van uw kind te kijken. Hiervoor is het belangrijk dat: 

  1. uw kind een eigen DigiD heeft. Deze is hier aan te vragen. 
  2. u toestemming heeft om in de MijnZGV-omgeving van uw kind te kijken. Dit kunt u eenvoudig regelen via de inschrijfbalie in de centrale hal, bij een van de medewerkers op de polikliniek of kinderafdeling of telefonisch via onze patiëntenservice via 0318 43 43 45 (maandag t/m vrijdag).
    Let op! Het is belangrijk dat u het identiteitsbewijs van uw kind en die van uzelf bij de hand heeft voor controlevragen.