MijnZGV voor kinderen

Ook patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei onder de 16 jaar hebben toegang tot MijnZGV. Voor hen gelden andere regels dan voor patiënten boven de 16 jaar. Hieronder leest u hoe u toegang krijgt tot de MijnZGV-omgeving van uw kind.

DigiD

Heeft uw kind nog geen DigiD-gegevens? Vraag deze dan aan op de website van DigiD. Het is belangrijk dat u DigiD-gegevens met een extra SMS-controle aanvraagt. Alleen zo kunt u inloggen in MijnZGV. Bedenk daarom van tevoren welk mobiel nummer u doorgeeft voor het ontvangen van de SMS-controle.

Inloggen met DigiD

Als uw kind DigiD-gegevens heeft, logt u met deze gegevens in op MijnZGV. Na het inloggen, downloadt u het toestemmingsformulier. Dit formulier ondertekent u en mailt u (beveiligd) naar het mailadres dat u op het formulier vindt. 

Let op! Het is niet mogelijk om broertjes en zusjes op hetzelfde toestemmingsformulier in te vullen. Voor ieder kind moet apart met DigiD worden ingelogd om de toestemming vast te leggen. 

Kopie of foto van ID-kaarten

Als bijlage voegt u ook een kopie of foto toe van het ID-bewijs van uw kind en zijn of haar ouders/gezaghebbers. Deze gegevens heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei nodig om de relatie tussen ouders/gezaghebbers en het kind te controleren. 

Toegang tot MijnZGV

Nadat u Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft gemaild met het ondertekende toestemmingsformulier en de kopieën van de ID-kaarten, ontvangt u binnen 5 werkdagen een bericht van het ziekenhuis. Na deze bevestiging kunt u inloggen met de DigiD-gegevens van uw kind. U heeft op deze manier toegang tot zijn of haar MijnZGV-omgeving.