MijnZGV voor kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen zelf in hun dossier kijken als hun ouders dit goed vinden. Andersom hebben de wettelijk vertegenwoordigers van kinderen (ouders of voogd) in deze leeftijdsgroep toestemming van hun kind nodig. Zij ondertekenen samen met hun kind het toestemmingsformulier.

Controle vanuit het ziekenhuis

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Daarom is MijnZGV alleen toegankelijk voor wettelijk vertegenwoordigers en kinderen van wie het identiteitsbewijs in het ziekenhuis is gecontroleerd. Het ziekenhuis heeft deze gegevens nodig om de relatie tussen ouders/voogd en kind te controleren.

Binnen 5 werkdagen toegang

Wanneer het toestemmingsformulier en de kopieën van de identiteitsbewijzen per mail zijn verzonden, hebben zowel de wettelijk vertegenwoordigers als het kind binnen 5 werkdagen toegang tot de MijnZGV-omgeving van het kind. De behandelend arts van het kind beslist uiteindelijk of de wettelijk vertegenwoordigers en het kind toegang mogen krijgen tot de MijnZGV-omgeving van het kind.